Dotace 2019

Dotace 2019 - Nízkouhlíkové technologie

elektromobilita

Dotační program Nízkouhlíkové technologie má za cíl finančně podpořit podniky všech velikostí, které mají zájem o alternativní cestu k úsporám za energie.

Pro koho je dotace určena

podniky všech velikostí (malé, střední, velké)

realizace musí proběhnout mimo území hl. m. Prahy (NUTS 2 Praha)

Předmět dotace

pořízení elektormobilů

pořízení nabíjecí stanice pro elektromobily (pouze pro účely podniku)

pořízení bateriového uložiště vč. obnovitelných zdrojů energie

Míra podpory

pro malý podnik podpora až 75%

pro střední podnik podpora až 65%

pro velký podnik podpora až 55%

Výše dotace

minimálně 50 000 Kč, maximálně 10 000 000 Kč

domaci_nabijeni

Termín

od 3.12.2018 do 31.5.2019

Jaké jsou podmínky?

nejsou evidovány jakékoliv nedoplatky vůči sátním institucím a poskytovatelům podpory z EU

minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání

dostatek vlastních finančních prostředků na financování projektu - dotace je vyplácena zpětně.