Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

Dotace 2019

Dotace 2019 - Nízkouhlíkové technologie

elektromobilita

Veškeré vypsané dotace pro rok 2019 jsou již uzavřeny. Další kolo dotací bude otevřeno od září 2019, kdy Vás budeme informovat.

 

Dotační program Nízkouhlíkové technologie má za cíl finančně podpořit podniky všech velikostí, které mají zájem o alternativní cestu k úsporám za energie.

Pro koho je dotace určena

podniky všech velikostí (malé, střední, velké)

realizace musí proběhnout mimo území hl. m. Prahy (NUTS 2 Praha)

Předmět dotace

pořízení elektormobilů

pořízení nabíjecí stanice pro elektromobily (pouze pro účely podniku)

pořízení bateriového uložiště vč. obnovitelných zdrojů energie

Míra podpory

pro malý podnik podpora až 75%

pro střední podnik podpora až 65%

pro velký podnik podpora až 55%

Výše dotace

minimálně 50 000 Kč, maximálně 10 000 000 Kč

domaci_nabijeni

Termín

od 3.12.2018 do 31.5.2019

Jaké jsou podmínky?

nejsou evidovány jakékoliv nedoplatky vůči sátním institucím a poskytovatelům podpory z EU

minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání

dostatek vlastních finančních prostředků na financování projektu - dotace je vyplácena zpětně.