Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

Elektromobily v ČR: registrace rostly letos o 45 %, nabíječky drží krok

 

Česká republika se v rámci Evropské unie umisťuje v počtu nabíjecích bodů na 13. místo s 4 313 dobíjecími body na 2 313 stanic.

Růst počtu nových stanic v Česku ale v roce 2023 zpomalil. Zatímco v loňském roce přibylo 634 nabíječek, za první tři čtvrtletí roku 2023 jich bylo uvedeno do provozu dalších 390. Budování infrastruktury pro elektromobilitu a šetrnou dopravu má také podporu veřejného sektoru a Evropské unie, díky probíhajícím i plánovaným dotačním programům mohou obce získat až 85 % financí pro nové projekty. Počet elektromobilů v ČR také roste, od začátku roku do konce září 2023 narostl počet registrovaných elektromobilů v ČR o 45 %.

Česká infrastruktura veřejných nabíjecích stanic pro elektromobily každým rokem roste, podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu už jich je napříč Českem 2 313 s 4 313 dobíjecími body. Nejvíc jich najdeme v Praze (26,2 %), Středočeském kraji (15 %) a Jihomoravském kraji (11,3 %). V počtu nabíjecích stanic se Česko v rámci EU drží na 13. místě, nejvíc jich je evidováno v Nizozemsku, Německu a Francii. 

Instalace nových dobíjecích stanic na českých silnicích ale pokračuje, za loňský rok jich bylo do provozu uvedeno 634, v letošním roce se očekává obdobný přírůstek – v prvních třech kvartálech letošního roku vzniklo 390 nových dobíjecích stanic. S možným umístěním nových stanic pomáhá veřejně přístupná aplikace Optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR.

Slouží k identifikaci tzv. bílých míst, ve kterých jsou vytipovány lokality pro umístění nových veřejných dobíjecích stanic s přihlédnutím ke stanicím stávajícím, jejich výkonovým parametrům a intenzitám dopravy,“ popisuje fungování aplikace Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, které aplikaci vyvinulo.

Penetrace elektromobilů na Českém automobilovém trhu roste společně s rozvojem infrastruktury. Podle nejnovějších dat CDV je v ČR registrováno 20 232 elektromobilů, z toho 6 268 vozidel bylo registrováno jen v období mezi lednem a zářím 2023. V Česku tak připadá 6,7 elektromobilů na jeden veřejný nabíjecí bod, v rámci Evropské unie se tak umisťujeme na 6. příčku. 

Budování nabíjecí infrastruktury proto podporuje celá řada veřejných institucí, včetně Evropské unie. V roce 2024 se například otevře dotační program IROP – Plnící a dobíjecí stanice, díky kterému budou moci obce získat dotace až k 85 % z rozpočtu projektu pro výstavbu nabíjecích stanic pro veřejnou dopravu. V polovině následujícího roku zároveň bude vyhlášen obdobný dotační program TRANSGov Modernizace veřejné dopravy – Vozidla na alternativní pohon veřejné dopravy.

Během letošního roku naši technici nainstalovali přes sto veřejných dobíjecích stanic napříč celou Českou republikou. Usilujeme o to, aby se dostupné nabíjecí stanice staly běžnou součástí dopravní infrastruktury,“ říká Karel Vaniš, provozní ředitel společnosti NTL Forensics, která se na rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu specializuje. 

V ČR už firma vybudovala více než 400 stanic pro nejvýznamnější hráče na poli elektromobility, jako jsou Olife Energy, Innogy nebo E.on. Zároveň se také zaměřuje na rozvoj nových technologií v rámci nabíjení elektromobilů, například dynamického řízení, díky kterému umí nabíjecí stanice efektivně rozdělovat výkon mezi aktivní dobíjecí body a reaguje na aktuální stav sítě. 

Aktuálně vstupní výkon veřejných dobíjecích stanic v ČR překročil 133 MW, což by podle Nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva mohlo stačit pro cca. 103 tisíc bateriových vozidel. Přesto na některých místech dochází k plnému obsazení nabíjecích bodů, proto postupně probíhá nejen rozšiřování veřejné dobíjecí infrastruktury, ale i její modernizace k vyšším dobíjecím výkonům.

Zdroj: tisková zpráva