Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

⚡ Dotace MPO Záruka elektromobility

elektromobilita

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje text Výzvy "Záruka Elektromobilita" v rámci komponenty 2.4 Rozvoj čisté mobility, kde si podnikatelé bez rozdílu velikosti budou moci zažádat o podporu ve formě záručního finančního nástroje kombinovaného s dotační složkou na nákup bezemisních vozidel a dobíjecích stanic. Bližší informace o podmínkách přidělení podpory naleznete v přiloženém textu Výzvy.

Kdo může dotaci získat

 • Cílovou skupinou jsou malé, střední podniky (dále také „MSP“) a velké podniky. Žadatelem nemohou být podniky vlastněné územně správními celky.

Na co se dotace vztahuje

 • Podpora pořízení bezemisních vozidel (bateriová a vodíková elektrická vozidla) a budování neveřejné dobíjecí infrastruktury podnikatelskými subjekty;
  Podporované kategorie silničních vozidel:
  - M1 (osobní)
  - N1 a N2 do 4,25t (nákladní)
 • Pořízení neveřejných dobíjecích stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu. Dobíjecí stanice může být po dobu udržitelnosti projektu využívána pouze žadatelem/příjemcem podpory. Dobíjecí stanice nemůže být po dobu udržitelnosti projektu využívána zákazníky příjemce podpory (např. parkoviště, autoservisy, nákupní centra, …).  Dobíjecí stanice může být pořízena pouze spolu s vozidlem.

  Vozidlo musí být nové (bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a má najeto méně než 6 000 km). V rámci udržitelnosti projektu platí 24měsíční podmínka zákazu prodeje podpořeného vozidla nebo dobíjecí stanice od data vyplacení finančního příspěvku.

Žádost nejlépe podat přes leasingovou společnost

Žádosti o podporu budou přijímat všechny pobočky i regionální pracoviště Národní rozvojové banky. Žádost o podporu musí obsahovat vyplněný formulář, přílohu „Projekt žádosti o podporu“ a kopii smlouvy o úvěru. Legislativní úkony by měly být schopny vyřídit i leasingové společnosti, u kterých zájemce o podporu vůz pořizuje.

Nabíjecí stanice, které splňují dotaci

V našem sortimentu můžete najít několik typů nabíjecích stanic, které lze financovat dotačním programem. U AC nabíjecích stanic určených pro firemní nabíjení, jako jsou OlifeEnergy DoubleBox, Cubish Tower, EVECUBE 2SMyBox ParkMyBox Profi , lze získat dotaci až 50 tisíc na nabíječku. Na nabízené DC nabíjecí stanice můžete získat příspěvek 150 tisíc. U obou typů nabíječek není dotačním programem omezen počet, můžete tedy získat podporu na několik kusů.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

nejdříve 1.1.2024

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 9. 2025. Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je 31. 12. 2025, nerozhodne-li poskytovatel jinak.

Splňujete požadavky žadatele?

Celou výzvu naleznete zde.

Zdroj: mpo.cz