Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

EU schválila nové označení dobíjecích stanic a elektromobilů

  • Označovat se budou dobíjecí stanice i všechny typy elektrifikovaných aut
  • Značení neplatí pro domácí a průmyslové zásuvky
  • Piktogramy se prvně objeví již od 20. března 2021

Evropská unie nedávno přijala novelu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v celé Evropské unii. Novela pojednává o tom, že od 20. 3. 2021 se nově objeví u dobíjecích stanic a nově vyrobených elektrifikovaných vozidel (elektromobil a plug-in hybrid) jednotné značení. Směrnice upravuje zavádění nových unikátních a jednotných štítků označujících různé druhy paliva a dobíjení.

Označení musí být téměř všude

Nové štítky uvidíme u mopedů, motocyklů, tříkolek, čtyřkolek, osobních vozidel, lehkých užitkových vozidel, těžkých užitkových vozidel, autobusů a autokarů. Tyto štítky budou umístěné jen u nově vyrobených vozidel, v návodu k obsluze vozidla nebo elektronické příručce, v prostorách automobilových dealerství, v blízkosti místa pro dobíjení, v blízkosti zásuvky nebo místě uložení kabelu a na každém dobíjecím konektoru.

Kdo vyvinul nové štítky?

Na podobě a formátu nových štítků pracovala speciální pracovní skupina technického výboru TC 301 v rámci Evropského výboru pro normalizaci (CEN) tak, aby splňovaly všeobecné požadavky směrnice 2014/94/EU. V pracovní skupině byli zastoupeni odborníci z oblasti elektrických vozů a dobíjecích stanic, nevládní organizace hájící zájmy spotřebitelů, národní standardizační orgány, řada evropských vlád a Evropská komise. Technické řešení a velikost nových štítků popisuje norma EN 17186.

Potřebuje mít každý dobíjecí bod štítek?

Dobíjecí stanice s více dobíjecími body musí být opatřena štítky na každém dobíjecím bodě podle rozsahu napětí.

Kde se štítek objeví na dobíjecí stanici?

Štítky budou umístěny na dobíjecích stanicích v blízkosti zásuvky/zásuvek nebo v blízkosti uložení kabelu pro připojení vozidla; dále na konektoru každého kabelového svazku na straně vozidla nebo na štítku připevněném na každém kabelu v bezprostřední blízkosti konektoru na straně vozidla či na příp. přenosných kabelech, pokud existují. V případě, kdy je terminál pro volbu či platbu oddělen od dobíjecí stanice, bude štítek umístěn do blízkosti takového zařízení nebo bude tvořit jeho součást.

Na štítku na dobíjecích místech budou případně uvedeny další informace, v souladu s požadavky vnitrostátní legislativy a v místním jazyce.

Kde se štítky objeví na vozidlech?

Štítky jsou viditelně umístěné na nově vyrobených vozidlech v blízkosti každé dobíjecí zásuvky vozidla a na samostatných dobíjecích kabelech. Informace o štítcích lze také najít v návodu k obsluze vozidla nebo v elektronické příručce.

Způsob označení

 

Označení EV podle EU

 

Týká se to všech vozidel nezávisle na jejich stáří?

Ne. Podle evropské legislativy se štítky umisťují na nové vozy poprvé uvedené na trh nebo zaregistrované od 20. března 2021. Výrobci nedoporučují umisťovat tyto štítky na starší vozidla.

Jak štítky vypadají?

Označení musí být v průměru minimálně 30 mm široké a ohraničené vnější čarou o tloušťce alespoň 3,2 bodu. Tvar štítku pro všechna elektrická rozhraní je pravidelný horizontální šestiúhelník. Elektrické rozhraní je v závislosti na své kategorii označeno příslušným symbolem v podobě jednoho písmena běžné latinky. Velikost písma symbolu musí být škálovatelná až do velikosti daného tvaru; avšak minimální požadavek je 3,2 bodů na průměr 30 mm.

Typy označení pro AC dobíjení

 

Označení AC podle EU

 

Typy označení pro DC dobíjení

 

Označení DC podle EU

 

Zdroj: fdrive.cz