Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

Praha bude mít nabíjecí stanice pro elektromobily v pouličních lampách

Rada hlavního města Prahy schválila Memorandum o spolupráci při umístění dobíjecích stanic na lampách veřejného osvětlení se společností Pražská energetika, a.s.

Dobíjecí stanice pro elektromobily na lampách veřejného osvětlení: další krok v rozvoji elektromobility v Praze

Dobíjecí stanice pro elektromobily na lampách veřejného osvětlení: další krok v rozvoji elektromobility v Praze
foto: eLuminosity

 

Hlavní město Praha poskytne pro účely tohoto projektu mezi léty 2021 a 2022 prostor pro umístění celkem 82 lamp, které tvoří součást systému veřejného osvětlení.

Dobíjecí stanice na lampách veřejného osvětlení jsou jedním z dílčích kroků připravované strategie rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě republiky, kterou byla pověřena pražská městská společnost Operátor ICT.

Rozvoj elektromobility je výzvou, na kterou se všechny světové metropole musí připravit a Praha není výjimkou. V roce 2019 bylo v hlavním městě registrováno 2347 elektromobilů a oproti roku 2018 tak došlo k téměř 50% růstu registrací automobilů poháněných právě elektrickou energií.

Významný exponenciální růst elektromobilů v Praze se navíc předpokládá i v následujících letech. I z tohoto důvodu se Rada hlavního města rozhodla na konci roku 2019 pověřit OICT přípravou Generelu rozvoje dobíjecí infrastruktury v české metropoli a koordinací budování dobíjecích stanic.

„Z našeho pohledu bude důležité přijít s co nejdetailnější strategií, která dokáže vystihnout komplexitu dobíjecí infrastruktury v Praze, a zapojit do přípravy strategie všechny klíčové aktéry, kteří se mobilitě v hlavním městě věnují. Součástí strategie bude i otázka veřejných dobíjecích bodů pro elektromobily, kterých má v současnosti Praha 260 a již v příštím roce očekáváme poptávku po více než 440 veřejných dobíjecích bodech,“ uvedl Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti OICT, která má v Praze na starosti rozvoj a testování inteligentních řešení a technologií.

Cílem Prahy je vytvořit vyhovující podmínky pro rozvoj elektromobility a s ní související dobíjecí infrastruktury jakožto součást strategie Smart City v hlavní městě. OICT byl rovněž pověřen koordinací budovaní́ dobíjecích míst pro elektromobily v Praze.

Společnost Pražská́ energetika, a.s. bude realizovat pilotní osazení 82 lamp veřejného osvětlení v horizontu nadcházejících dvou let. Hlavní město Praha bude výhradně pronajímatelem lamp veřejného osvětlení určených pro tento pilotní projekt.

Postup české metropole v oblasti dobíjecí infrastruktury bude mimo jiné vycházet z koncepce Smart Prague 2030, která jako jeden z pilířů chytré Prahy definuje mobilitu budoucnosti jako čistou sdílenou, inteligentní a samořídící.

„Očekáváme, že z debat o elektromobilitě v Praze vyplynou jasné závěry týkající se návrhů využití jednotlivých typů dobíjecích stanic včetně jejich rozmístění po Praze či komplexní postup, jak se bude městská elektromobilita v hlavním městě realizovat s ohledem na aktivity soukromého sektoru v této oblasti. Od pilotního projektu dobíjecích stanic na lampách veřejného osvětlení očekáváme konkrétní data, která nám pomohou se rozhodnout, v jaké míře dobíjení elektroaut prostřednictvím lamp veřejného osvětlení v Praze implementovat,“ doplnil k projektu Matej Šandor, místopředseda představenstva OICT a ředitel Úseku projektového řízení a fondů, který má v rámci společnosti Operátor ICT na starosti implementaci strategie Smart Prague 2030.

zdroj: tisková zpráva