Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

V Česku jezdí 11 tisíc osobních elektromobilů, každý pátý je ojetý

K 31. březnu 2022 bylo v České republice provozováno 10 797 osobních bateriových elektrických vozidel (BEV), v 1. Q 2022 bylo registrováno 1 032 uvedených vozidel. Na webových stránkách www.cistadoprava.cz mj. měsíčně aktualizujeme data k registracím nových vozidel dle typu paliva, v této zprávě se však detailněji zaměříme na segment ojetých osobních BEV v České republice.

„V sekundárním trhu má podle mě elektromobilita u nás velký potenciál,“ říká k tomu Mgr. Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu a dodává. „Češi mají obecně o ojetá auta velký zájem, protože jsou cenově dostupnější než nová vozidla. Až se na náš trh postupně dostanou ze západní Evropy elektromobily 2. a posléze 3. generace, a lidé se přesvědčí o jejich spolehlivosti, bude to právě onen sekundární trh, který u nás pomůže zrychlit nástup elektromobility.“Obrázek 1 BMW i3: Nejčetněji registrované ojeté osobní bateriové elektrické vozidlo v České republice

„Z 10 797 registrovaných osobních BEV je v registru 2 349 ojetých vozidel, jejich podíl tak činí 21,8 %. Lze tak konstatovat, že sekundární trh s osobními elektromobily v České republice tvoří přibližně pětinu,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) a dodává: „Přestože z pohledu celkového vozidlového parku (pozn. cca 6,3 mil. osobních vozidel) tvoří bateriová elektrická vozidla stále jen zlomek, zájem o ta ojetá postupně roste. Během prvního kvartálu letošního roku bylo registrováno 246 ojetých osobních BEV, meziročně 3x více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Celkově nejvíce registrací ojetých osobních BEV evidovalo BMW (424), FIAT (418), a TESLA (376), NISSAN (256) a VOLKSWAGEN (237). Z pohledu krajů jsou pak tyto registrace dominantně zastoupeny v hl. m. Praze (905), Středočeském (393) a Jihomoravském kraji (246).“


V Česku jezdí 11 tisíc osobních elektromobilů, každý pátý je ojetý 02
Obrázek 2 Vývoj registrací ojetých osobních bateriových elektrických vozidel v ČR (stav k 31.3.2022)

Roční proběh ojetých osobních bateriových elektrických vozidel

CDV ve spolupráci s inzertním serverem Sauto.cz zmapovalo nabídku ojetých osobních BEV s ohledem na jejich roční proběhy. Na portálu bylo k 31.12.2021 nabízeno celkem 315 BEV, jejichž průměrný roční proběh činil 11 482 km, medián byl 9 333 km. Vyfiltrována byla vozidla s proběhem nad 1 000 km, došlo vyčištění dat od nevalidních informací. Vozidla s nejvyšším ročním proběhem: Tesla (Modely S, X, 3), nejčetněji inzerovaná vozidla: BMW i3, Nissan Leaf a Volkswagen Golf.

Základní představu o průměrném ročním proběhu nabízených ojetých osobních BEV poskytuje níže uvedený histogram (interval po 2,5 tis. km). „Téměř pětina (19 %) BEV najede průměrně 7 501 - 10 000 km/rok, 57 % BEV max 10 tis. km/rok, 88 % max 20 tis. km/rok, 2 % pak více než 35 tis. km/rok. Relativně nízké průměrné roční proběhy vozidel do značné míry korespondují se závěry zjištěnými v rámci šetření Česko v pohybu, které byly publikovány v článku Rozvoj elektromobily v ČR. Cesty automobilem, dle výpočtů na základě odhadu samotných respondentů, měřily průměrně 23,75 km, přičemž 55 % cest nebylo delších než 10 km,“ uvádí Ing. Lukáš Kadula z CDV.


V Česku jezdí 11 tisíc osobních elektromobilů, každý pátý je ojetý 03
Obrázek 3 Rozdělení podílu ojetých osobních BEV dle průměrného ročního proběhu

Zajímavý je pak vhled do průměrných ročních proběhů nejčetněji nabízených ojetých osobních BEV dle značky a obchodního označení (pozn. graf obsahuje 78 % nejčetněji nabízených vozidel, 245 z 315). Nepřekvapivě nejvyšší proběhy (pozn. přibližně 2x vyšší než ty průměrné) jsou evidovány u vozidel Tesla, u nejčetněji nabízeného BMW i3 je pak evidován průměrný proběh 12 126 km/rok. V závěru s nejnižším proběhem Peugeot Ion, který se spolu s Citroën C-Zero začal v ČR registrovat v úvodu uplynulé dekády (obě vozidla vycházela z Mitsubishi i MIEV). Na průměrných probězích si lze nasimulovat potřebu dobíjení BEV, pokud v průměru najela tato vozidla 31 km/den, znamenalo by to, že denní potřeba dobíjení byla cca 6,2 kWh (jedná se o teoretický údaj, jak jsme zjistili v anketě Zvyklosti při dobíjení elektrických vozidel, téměř denně doma BEV dobíjí necelých 30 % respondentů, ve firmách pak cca 10 %).


V Česku jezdí 11 tisíc osobních elektromobilů, každý pátý je ojetý 04
Obrázek 4 Roční proběh ojetých osobních bateriových elektrických vozidel

Aktualizovaná interaktivní grafika k registracím všech čistých vozidel v České republice je k dispozici na webu www.cistadoprava.cz.

Čistá doprava, nové webové stránky www.cistadoprava.cz

Logo Čistá doprava

 

Česká republika pokračuje v cíli zvýšit podíl čistých vozidel na českých silnicích prostřednictvím aktualizovaného Národního akčního plánu čisté mobility. Hlavní ambicí našeho webu www.cistadoprava.cz je poskytnout široké veřejnosti aktuální informace z oblasti čisté dopravy – data k vozidlovému parku, dobíjecí a plnicí infrastruktuře jak v Česku, tak i v zemích Evropské unie. V anketách zjišťujeme postoje veřejnosti k aktuálním tématům. Pro odbornou veřejnost je pak určena sekce projekty. Chcete-li být v obraze, můžete si požádat o zasílání novinek. Budeme také rádi za zpětnou vazbu

Zdroj vstupních dat: Čistá doprava, SDA, Ministerstvo dopravy
Grafy: Čistá doprava, CDV
Foto: Sauto.cz
Odkaz: https://www.cistadoprava.cz/

Zdroj: cistadoprava.cz