Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

⚡ Instalace go-e Controller: Nastavení přes displej

Po instalaci go-e Controller jej můžete nastavit buď na jeho displeji, nebo v aplikaci go-e App. V tomto článku vysvětlíme krok za krokem, jak nastavit go-e Controller pomocí jeho displeje.

1. Hlavní nabídka a navigace

Pomocí čtyř tlačítek vedle displeje ovladače go-e Controller se můžete pohybovat v nabídce na displeji. Do hlavní nabídky se dostanete stisknutím tlačítka > bez výběru kategorie. Mezi jednotlivými položkami nabídky se pohybujete pomocí tlačítek nahoru a dolů.

Pokud chcete vybrat některou z položek nabídky, stiskněte znovu klávesu se šipkou směřující doprava (>). Pokud chcete přejít zpět, stiskněte klávesu se šipkou směřující doleva (<).

go_e_controller_navigation_132dde6a60

2. Nastavení zařízení

Chcete-li změnit jazyk nebo jiná nastavení ovladače go-e Controller podle svých preferencí, přejděte v hlavní nabídce na "Settings" a poté na "Device".

Zde můžete například otočit displej ovladače Controller, pokud jste jej namontovali otočený o 180 stupňů, změnit jazyk nebo v případě potřeby upravit jas displeje.

 

go_e_controller_display_settings_3b80ff3ee6 go_e_controller_display_settings_e4ed6e24c4

 

3. Nastavení snímačů

V nabídce "Sensors" (Senzory) můžete nastavit senzory a odečítat napětí, proudy a výkon v reálném čase.

L1 až L3 zobrazuje napětí fází připojených k připojovací svorce a N připojený nulový vodič. I1 až I6 zobrazuje hodnoty připojených čidel nebo proudových transformátorů. I zde odpovídá označení Interní, které je v souladu s připojeným čidlem.

 

go_e_controllers_display_sensors_66d9115109 go_e_controller_sensoren_uebersicht_165bfd36d1

 

3.1 Senzory: Nastavení napětí

Pokud vyberete L1, L2, L3 nebo N, budete přesměrováni na nastavení napětí dané fáze. V tomto přehledu vidíte všechny naměřené hodnoty čidel vybrané fáze. Zkontrolujte, zda je napětí přibližně správné. Pokud proud a celkový výkon ještě nejsou správné, není to problém, protože k tomuto nastavení se dostaneme později v tomto návodu.

go_e_controller_voltage_settings_493222d935

 

Stisknutím tlačítka se šipkou směřující doleva (<) se vrátíte do přehledu senzorů.

3.2 Senzory: Nastavení zátěže

Pokud v tomto přehledu senzorů vyberete jeden ze šesti proudových senzorů, budete přesměrováni na odpovídající nastavení zátěže.

 

go_e_controller_load_settings_27450685c6

 

Pokud jste nepřipojili proudový transformátor se šipkami ve směru proudu, můžete zátěž invertovat pomocí posuvníku. Aby byl výpočet výkonu správný, musí být přesně nastavena fáze. Představte si, že snímač naměří na vaší síťové přípojce 2 ampéry, ale bez referenčního napětí nevíte, zda do sítě dodáváte proud, nebo z ní odebíráte. Všimněte si, že při odběru ze sítě by měl být výkon vždy kladný. U solárního střídače nebo střídavé baterie by měl být výkon v režimu napájení kladný, ale pokud se baterie nabíjí nebo má střídač větší spotřebu v pohotovostním režimu než výrobu, může být výkon záporný. Pokud není spotřebovávána žádná energie, měl by se výkon blížit nule. Je velmi důležité, aby byla jako referenční napětí nastavena správná fáze. Kterou fázi jste připojili, zjistíte sledováním kabelů v rozváděči. Případně můžete pomocí multimetru zkontrolovat, zda napětí na řídicí jednotce go-e odpovídá pojistce zátěže.

Účiník se může pohybovat v rozmezí minus jedna až plus jedna.
Mínus jedna znamená maximální příkon nebo nabíjení baterie bez jalového výkonu, plus jedna znamená maximální odběr nebo výrobu energie. Pokud je výkon obzvláště nízký, nemá účiník velký význam. U čistě odporové zátěže by se měl účiník blížit jedné. Pro kontrolu rozdělení napětí můžete v domácnosti zapnout velký spotřebič s topnými tělesy, např. ohřívač s ventilátorem, fén nebo elektrickou troubu. Pokud je vaše elektrická trouba připojena k třífázovému systému, je kontrola obzvláště snadná, protože všechny fáze jsou přímo zatíženy účiníkem téměř jedna. Pokud jsou účiníky na jedné, dvou nebo všech třech fázích nesprávné a jsou například jen plus nebo minus jedna třetina nebo dvě třetiny, musíte příděl upravit. Dokud není alokace správná, nemůže go-e Controller rozlišovat mezi přívodem a napájením ze sítě a regulace přebytku fotovoltaiky nebude fungovat.

3.3. Senzory: Přiřaďte kategorie

Nyní se dostáváme ke kategoriím, protože go-e Controller zatím neví, který senzor máte kde namontovaný; to se nastavuje pomocí příslušné kategorie.
K dispozici je kategorie "Síť". Tato kategorie je nejdůležitější, protože go-e Charger a go-e Controller se ji snaží během nabíjení přebytků FV regulovat co nejblíže nule.

Podívejme se na tři příklady.

Příklad 1:

Pokud jste namontovali příslušné čidlo přímo na jednu fázi síťové přípojky, měli byste nastavit kategorii Síť na hodnotu jedna. Pokud neměříte spotřebu domácnosti samostatně, měli byste kategorii Home (Domácnost) rovněž nastavit na hodnotu jedna. Tímto způsobem se celý proud měřeného vedení přiřadí přímo k síťovému napájení a spotřebě domácnosti.

Pokud jste namontovali čidlo na vedení fotovoltaického střídače, můžete výkon přiřadit přímo do kategorie solární energie. Výkon by měl být kladný, když střídač vyrábí solární energii. Pokud máte jednofázový nebo třífázový střídač a měříte všechny fáze, vyberte faktor 1, ale pokud máte třífázový střídač a měříte pouze jednu fázi, můžete vybrat faktor 3, řídicí jednotka pak bude předpokládat trojnásobek naměřeného výkonu, protože měříme pouze jednu třetinu.

Nyní přiřadíte solární energii do kategorie domů. Podívejme se na tento příklad výpočtu:

Síť: ze sítě odebíráme 1 kW.
Solární energie: vyrábíme 500 W solární energie
Do kategorie Domácnost jsme již přiřadili 1 kW spotřeby ze sítě. Protože však sami vyrobíme dalších 500 W, celkový výkon, který spotřebujeme v domě, je 1,5 kW. Proto přiřaďte solární střídač také do kategorie Home s koeficientem 1 nebo 3, podle počtu měřených fází střídače.

Příklad 2:

Předpokládejme, že měříte zátěžovou větev a střídač na všech fázích.

Odečtete solární výrobu od "sítě" nastavením faktoru na minus jedna.

Pokud měříte jednoduše zátěž, například kotel, můžete ji přiřadit do vlastní kategorie, například "Vlastní 1". Tuto kategorii můžete později přejmenovat. Není nutné ji přiřadit do kategorie Síť nebo Domácnost, protože tyto proudy již měříte.

Nyní se dostáváme k našemu třetímu příkladu.

Příklad 3:

Pokud je váš solární střídač připojen k jiným zátěžím příliš daleko od rozvaděče s regulátorem go-e, nemůžete jej měřit přímo. Jak již bylo zmíněno, pro nabíjení přebytků fotovoltaiky to nevadí.

Pokud přesto chcete měřit solární produkci, můžete si pořídit i druhý regulátor go-e Controller a připojit jej k prvnímu přes domácí síť. Propojení dvou regulátorů v současné době ještě není možné (k 30.5.2023).

Po rozpoznání správných kategorií je můžete nastavit v nabídce. V podnabídce určete, s jakým faktorem má být hodnota vašeho snímače zohledněna v té které kategorii. V případě třífázového připojení k síti zopakujte přiřazení provedené pro Internal 1 pro čidla Internal 2 a 3.

4. Volitelný krok: Přiřazení napěťových fází

Tento krok je nepovinný a je nutný pouze v případě, že jste nepřipojili napětí ke svorkám na go-e Controlleru tak, jak je rozeznáváte v rozváděči jako fáze 1, 2 a 3. Pokud jste již správně nastavili snímače, je tento krok irelevantní.

Pokud v hlavní nabídce zvolíte "Senzory", můžete přiřazení fází napětí změnit tak, že přejdete až dolů. Přejděte mezi řádky a pravým tlačítkem vyberte fázi, jejíž přiřazení chcete změnit, abyste opravili nesprávně připojené fáze.

 

go_e_controller_voltage_phase_assignments_7725ac5468 voltage_phase_assignements_ab6da5d42d

 

 

5. Nastavení sítě

Chcete-li připojit ovladač go-e Controller k síti a nabíječku go-e Charger přes Wi-Fi nebo LAN, vyberte v části Nastavení položku "Síť".

Zde zadejte přístupové údaje pro vaši WLAN nebo nakonfigurujte Ethernet nebo LAN, abyste zajistili připojení kontroléru k síti a k nabíječkám go-e Chargers.

 

go_e_controller_display_network_2c4eb27fe4 go_e_controller_network_settings_f35707d1e5

 

Všimněte si, že pro nabíjení přebytků fotovoltaiky nebo dynamické řízení zátěže je bezpodmínečně nutné připojení k síti. Kromě toho se pak můžete k řídicí jednotce připojit lokálně bez cloudu prostřednictvím aplikace go-e.

Tip: Nastavení WiFi a Ethernetu lze snad ještě pohodlněji upravit pomocí aplikace go-e.

6. Připojení ovladače go-e k nabíječce go-e

Chcete-li připojit ovladač go-e Controller k jedné nebo více nabíječkám go-e Chargers, vyberte v hlavní nabídce položku "Chargers".

Všimněte si, že v podstatě můžete připojit libovolný počet nabíječek go-e Chargers.

Aby se nabíječky go-e Chargers zobrazily pod položkou nabídky "Chargers", musí být ovladač go-e Controller ve stejné síti jako nabíječky go-e Chargers. Jak již bylo uvedeno, síť můžete nakonfigurovat v hlavním menu v části "Nastavení".

 

Hauptmenue_Ladegeraete_EN_8ce67bde00 Ladegeraete_EN_c4287378cb

 

Všechny dostupné nabíječky go-e se zobrazí v přehledu "Nabíječky". Pokud je nabíječka go-e zobrazena jako "Spárovaná", znamená to, že již komunikuje s řídicí jednotkou go-e. Pokud je u nabíječky go-e Charger uvedeno "Found" (Nalezeno), není wallbox připraven ke komunikaci s řídicí jednotkou.

Důvodem může být to, že v nastavení aplikace go-e Charger není pro příslušnou nabíječku aktivováno automatické vyhledávání go-e Controller nebo je nabíječka již připojena k jinému Controlleru. Je to proto, že každá nabíječka může být připojena pouze k přesně jednomu ovladači Controller.

Pokud byste již připojili nabíječku go-e Charger, zobrazilo by se "Paired" (Spárováno).

Pokud vyberete připojenou Nabíječku, zobrazí se další informace o jejím aktuálním stavu nabíjení, například jmenovitý proud, napětí atd.

 

Vezměte prosím na vědomí, že zde nelze měnit žádná nastavení procesu nabíjení ani dynamické správy zatížení. To musíte provést přímo v aplikaci go-e.

 

7. Zobrazení výkonů kategorie

Pokud chcete zobrazit aktuální výkonnost jednotlivých kategorií, vyberte možnost "Powers".

Pokud v nabídce vyberete "Energie", zobrazí se aktuální energie ve Wh pro jednotlivé kategorie.

 

go_e_controllers_display_powers_e1cdbd5569 go_e_controller_display_energies_374fd7fc4c

 

V části "Nastavení" můžete provést nastavení, jako je nastavení času, nastavení cloudu, nastavení sítě a další nastavení specifická pro zařízení.

Pokud chcete získat přehled o údajích o výkonu a spotřebě jednotlivých kategorií, můžete tak učinit zde v části "Kategorie".

 

go_e_controller_display_settings_categories_7e86d19a83 categories_go_e_controller_8626c01766

 

Pro některé funkce a v závislosti na nabíječce go-e můžete potřebovat připojení ke cloudu. Za tímto účelem vyberte v nabídce Nastavení položku "Cloud" a aktivujte nebo deaktivujte připojení ke cloudu.

 

go_e_controller_display_cloud_147d6a471e cloud_enabled_go_e_controller_d36aef4943

 

8. Nastavení pro odborníky a/nebo integrátory

Pokud jste odborník nebo integrátor a chcete se odvázat a aktivovat místní rozhraní HTTP API, navázat spojení s měřičem MQTT nebo MEC nebo aktivovat Modbus, můžete to provést také na displeji go-e Controller.