Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

⚡ Dotace na wallbox: Jak získat dobíjecí stanici a inteligentní řízení za polovinu?

Dotační program Nová zelená úsporám hraje perfektně do karet inteligentnímu řízení nabíječek pro elektromobily. Dotace na elektromobilitu zaplatí cca polovinu nákladů, ať už chcete jednu nebo dvě nabíječky! Níže najdete návod k vyřízení žádosti.

Na co si dát pozor před vyřízením dotace na wallbox?

Ale pozor, získání dotací vyžaduje splnění několika podmínek. Jednou z nejdůležitějších je chytré řízení dobíjecí stanice, které zajistí variabilní výkon. To znamená, že pokud má budova zrovna velký odběr (vaříte na elektrické plotně, pracuje tepelné čerpadlo…), nabíječka se musí uskromnit. Nedojde tak k „vyhození pojistek“. Říká se tomu load management (řízení zátěže), který plní praktickou část dotace.

Nestačí tak vybrat ledajakou nabíjecí stanici a je potřeba zajistit speciální typ elektroměru, který s ní bude komunikovat.

Řešení: Dobíjecí stanice pro elektromobilu chytře

To ale nemusíte brát jako překážku. Naopak – chytré řešení nabíječky vám přinese řadu výhod. O to více, pokud plánujete i třeba fotovoltaiku nebo řízení spotřeby a statistiky v budově. Pak stačí nabíječka s možností regulace. Přidá se chytrá řídicí jednotka, která komunikuje s nabíječkou, fotovoltaikou, topnou spirálou a dalšími systémy. Přesně ví o všem, co se v domě šustne. Chápe, že uvařit je důležitější, než nabíjet auto na plný výkon. Rozdělí práci v budově a energii z fotovoltaiky či nízkého tarifu velice efektivně.

Řízení energie včetně nabíjení wallboxu v aplikaci

K regulaci využijeme řídicí jednotku Loxone Miniserver s elektroměrem, z nabíječek jsme vybrali Loxone Wallbox.

Tato konfigurace umožňuje automaticky regulovat nabíjecí výkon v rozmezí 1,38 až 11 kW například na základě přebytků z FVE. A když je auto pryč, energie navíc se třeba posílá do akumulační nádoby. Miniserver zajistí i to, že výkon nabíjení bude regulován s ohledem na ostatní zátěž v domě. Můžete tak nabíjet klidně jen z přebytků. Když ale zrovna potřebujete nabít rychleji, lze kdykoli přepnout režim nabíjení manuálně.

Jak na získání dotace na domácí nabíjecí stanici pro elektromobily?

Důležité je vědět, že na začátku platíte vše sami a peníze vám přijdou na účet až poté, co stavbu či rekonstrukci ukončíte a vše řádně doložíte. V některých případech pak může být vhodné rozdělit svůj projekt na etapy a ty realizovat postupně.

Dotace činí polovinu nákladů na nutný hardware, do přímých realizačních výdajů se počítá i instalace s související práce s přívody elektřiny. Maximální výše je ale omezena na 60 000 korun. A maximálně je možné pořídit dvě.

Příklad:

1 nabíjecí stanice:

Položka Cena
Wallbox 16 900 Kč
Loxone (řízení + elektroměr) 20 640 Kč
Celkem 37 540 Kč
Dotace cca 18 700 Kč

 

2 nabíjecí stanice:

Položka Cena
2× Wallbox 33 800 Kč
Loxone (řízení + 2× elektroměr) 28 410 Kč
Celkem 62 210 Kč
Dotace cca 31 000 Kč

*ceny hardwaru uvedeny bez DPH
**kalkulace nezahrnují náklady na instalaci, které se individuálně liší, lze je však rovněž započítat do nákladů pro výpočet dotace

 

Lze říci, že koupí Wallboxu, elektroměr a Miniserveru Compact získáte nabíječku splňující dotace a zároveň systém, který zvládne nespočet dalších funkcí chytré domácnosti. Nemusíte tedy kupovat další řídicí jednotku třeba na řízení přebytků z FVE. Systém bude ovládat například i řízení spotřeby podle spotových cen.

Jak vypadá výsledek pro perfektní elektromobilitu?

Loxone řídí nabíjecí stanici automaticky podle dostupného výkonu. V aplikaci vždy vidíte vaši spotřebu, kolik energie vám dodala fotovoltaika, jak dlouho trvá nabíjecí cyklus. A svoji budovu můžete ovládat na dálku, např. režimy nabíjení. Wallbox disponuje rozhraním Modbus a elektroměr se umístí přímo pod kryt na integrovanou DIN lištu.

Získáte řídicí jednotku, která zvládne ovládat prakticky cokoli. Od domácího kina a bazénu, až po MaR systémy a průmyslové objekty. Loxone Miniserver sjednotí všechny technologie ve vaší budově pod jeden systém a do jedné aplikace, ze které můžete vše ovládat, přestože většinu úkonů zvládá automaticky.

Možnosti chytrého ovládání v aplikaci

Do hloubky: Jak NZÚ schvaluje dotace na wallbox

S tímto řešením získáte svobodný energetický management, který podle výkonu FVE řídí i ohřev vody, pračku a cokoli dalšího (s Loxone otázka pár minut programování). To zvýší soběstačnost domácnosti o desítky procent. A pak přichází na řadu komfort inteligentní domácnosti, který za vás ovládá osvětlení a udržuje ideální teplotu v místnostech.

Návod pro samostatné vyřízení dotací:

  1. Registrace na AIS SFŽP ČR a potvrzení pomocí eidentita.cz
  2. Přes ikonku poslat žádost můžete začít vyplňovat formulář žádosti. Bude nutné dodat dokumenty, které najdete níže.
  3. Kontrola dokumentů. Je-li vaše žádost formálně i věcně pořádku, obdržíte do své e-mailové schránky akceptační dopis, v opačném případě to bude výzva k odstranění nedostatků.
  4. Doložte SFŽP ČR provedené práce.
  5. Pokud je vše v pořádku, po podpisu ministra získáte dotaci.

Co musím dodat pro dotaci?

Níže najdete všechny povinné dokumenty, které je nutné předložit v případě dotace pro elektromobilitu. Většinu z nich (kromě těch osobních) může zajistit Loxone Partner.

Veškeré odkazy níže se vztahují k těmto dokumentům: Pro rodinné domy a bytové domy.

  • Odborný posudek složený z projektové dokumentace (blokové schéma, zakreslení umístění a další dostupné materiály) a popisu, že tato instalace splňuje podmínky pro dotaci podle kapitoly 4.4.4
  • Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele, jakýkoli jednoznačně průkazný dokument (smlouva). Kapitola 5.1.
  • Podmíněné dokumenty viz kapitola 5.1. podnadpis: DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ…
  • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků, které mají vliv na splnění podmínek programu. Kapitola 5.2. bod 1.
  • Daňové a účetní doklady za realizaci – doklady (např. faktury, smlouvy apod.) musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka bytového domu, který je předmětem žádosti o podporu, a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci dodavatele a činnosti, ke které se vztahují. Kapitola 5.2. bod 2.
  • Potvrzení o úhradě – pro bezhotovostní výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě), pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad. Kapitola 5.2. bod 3.

Zdroj: Loxone.com