Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

⚡ Dotace 2020

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – výzva V.

elektromobilita

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility.

 • Dotace získané v rámci programu Nízkouhlíkové technologie slouží ke zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se běžně v ČR komerčně neuplatňují.
 • Podporu mohou čerpat podniky všech velikostí realizující projekty mimo území hl. města Prahy.
 • Lze podat až 10 žádostí na IČ.
 • Alokace pro pátou výzvu je stanovena ve výši 50 mil. Kč.

Harmonogram 5. výzvy

 • Vyhlášení výzvy: 2. 12. 2019
 • Příjem žádostí: 6. 1. 2020
 • Ukončení příjmu žádostí: 28. 5. 2020
 • Způsob hodnocení žádosti: průběžná

Kdo může žádat

Program je určen pro podniky všech velikostí, pro velké podniky je ovšem alokace výzvy omezena na 20 mil. Kč.

pozadavky-na-zadatele

Konkrétně pak:

 • Fyzické osoby zapsané i nezapsané v OR,
 • Obchodní společnosti (v.o.s., s.r.o., a.s., k.s.)
 • Družstva (vyjma Bytového družstva)
 • Zemědělský podnikatel
 • Evropská společnost
 • Národní podnik
 • Státní podnik
 • a další

Podporované aktivity

 • Zavádění inovativních technologií v nízkouhlíkové dopravě, tj. silniční elektromobily - podporovány tyto kategorie silniční vozidel:
 1. L (motocykly, čtyřkolky)
 2. M1 (osobní)
 3. M2 a M3 do 7,5 t (minibus)
 4. N1 a N2 do 12 t (nákladní)
 • Pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu (+ baterie a FVE, pokud jsou součástí nabíjecí stanice)

Na co lze žádat dotaci - způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • projektová dokumentace

Výše dotace

Výše dotace se pohybuje v rozmezí 250 tis. – do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis:

 • V kategorii vozidel M1 (osobní):

1

 •  V kategorii vozidel L, M2, M3, N1 a N2:

2

Specifické podmínky

 • Podporovány nebudou turistická zařízení (hotely, restaurace apod.) a výzkumně-vývojové projekty.
 • Při hodnocení způsobilosti bude aplikováno speciální hodnocení inovativnosti.
 • Na 1 IČ je možné podat max. 10 žádostí o podporu.
 • V rámci V. Výzvy programu NUT je možné pořizovat elektromobily kategorie M1 pouze s pořizovací cenou do 1 250 000,- Kč bez DPH
 • Podpořené projekty budou mít povinnost:
 1. o realizovat diseminační aktivity
 2. o uspořádat veřejnou akci (konferenci, seminář, workshop) tematicky zaměřenou na předmětnou inovativní technologii

Další náležitosti

Splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu (https://www.agentura-api.org/wpcontent/uploads/2017/06/NUT_V%C3%BDzva-III-elektromobilita-2.pdf – kapitola 4)

 

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

Příloha č. 1 - Kategorie CZ-NACE

Příloha č. 2 - Vymezení způsobilých výdajů

Příloha č. 3 - Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů

Příloha č. 4 - Podnikatelský záměr elektro vozidla mimo skupinu M1

Příloha č. 4 - Podnikatelský záměr elektro vozidla skupiny M1

Příloha č. 5 - Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK - zvláštní část

Příloha č. 6 - Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příloha č. 7 - Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

 

Často kladené otázky

V příloze Kategorie CZ-NACE předmětu projektu jsou definovány nepodporované sektory. Všechny ostatní kategorie CZ-NACE, které tato příloha neuvádí, jsou tedy podporované?

 • Ano.

Je třeba v rámci Výzvy Nízkouhlíkové technologie dokládat energetický posudek?

 • Energetický posudek není povinnou přílohou žádosti o podporu. Všechny povinné přílohy jsou vždy uvedeny v textu Výzvy.

Je v rámci Výzvy Elektromobilita podporován nákup elektrických skútrů?

 • Jednostopá vozidla nejsou podporovanou aktivitou. Vyjmenované podporované typy elektromobilů jsou vždy uvedeny ve Výzvě.

Je v rámci Výzvy Elektromobilita podporován nákup vysokozdvižných vozíků?

 • Nejedná se o podporovanou aktivitu, jelikož vysokozdvižný vozík není zařazen v podporovaných kategoriích silničních vozidel.

Způsobilým výdajem je i Studie proveditelnosti. Jedná se o Studii proveditelnosti – povinnou přílohu žádosti o podporu požadované osnovy, nebo o nějakou speciální Ekologickou studii?

 • Studie proveditelnosti, jinak řečeno Podnikatelský záměr, je způsobilá jen v určitých Výzvách programu NUT. Jedná se o studii proveditelnosti dle požadované osnovy, jež je přílohou dané Výzvy. Studie proveditelnosti musí být zpracována na takové úrovni, aby bylo možno na jejím základě provést bodové hodnocení projektu.
 • Způsobilost výdajů za zpracování PZ se liší, je nutné pečlivě přečíst přílohu dané Výzvy – Vymezení způsobilých výdajů.
 • Rozsah podnikatelského záměru:
 • V rámci zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele OP PIK byl u III. a IV. Výzvy Elektromobilita a Akumulace energie zjednodušen obsah podnikatelského záměru. U obou aktivit je jako příloha Výzvy zveřejněn soubor ve formátu xlsx, Podnikatelský záměr, ve kterém žadatel vyplní požadované údaje, případně vybere jednu z možností připraveného rozbalovacího seznamu v příslušné buňce.
 • V případě, že žadatel potřebuje projektový záměr popsat podrobněji a tento dokument svým rozsahem nevyhovuje, doloží žadatel vyplněnou xlsx tabulku + doplňující technický popis projektu, tzn. samostatnou textovou přílohu podnikatelského záměru s podrobným popisem projektu.

V případě Výzvy Elektromobilita není možné podporovat pořízení ojetých automobilů. Existuje nějaká definice ojetého automobilu?

 • Definice ojetého elektromobilu není ve Výzvě uvedena, nicméně ve Výzvě IV je uvedena definice nového elektromobilu, konkrétně str.12, bod 9.3 c).
 • Za nový dopravní prostředek je považován takový, který byl dodán do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu, má najeto méně než 6 000 km a byl k němu vydán čistopis velkého technického průkazu.

Existují nějaké podmínky, které musí daný elektromobil splnit, aby na něj mohla být čerpána dotace? Jaké jsou podporované obchodní třídy vozidel?

 • Důležité je klást důraz na transparentní výběrové řízení a nediskriminační stanovení technických parametrů vozu. Pro úspěšné čerpání dotace je nutné pořídit elektromobil bez pomoci leasingu či jiného zajištění závazku převodem práva.
 • Podporované obchodní třídy vozidel vychází z aktuální kategorizace dle SDA (Svaz dovozců automobilů). Podporované kategorie silničních vozidel jsou následující: L6e a L7e, M1, M2 a M3 do 7,5 t, N1 a N2 do 12 t. Více v textu Výzvy.

Existuje nějaká definice elektromobilu? Je možné z programu podpořit pouze elektrická vozidla, nebo i plug- in vozidla?

 • Elektromobilem se rozumí níže specifikované typy vozidel:

– BEV- battery electric vehicle (bateriové elektrické vozidlo)
– EREV- extended-range electric vehicle (elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem)

 • Hybridní vozy vč. technologie plug-in nejsou v žádné Výzvě podporovanou aktivitou.

Mohu se s pořízeným elektromobilem pohybovat i mimo místo realizace projektu, mimo areál žadatele?

 • Ano.

V textu Výzvy je uvedeno, že budou podpořené projekty úrovní TRL 5 – TRL 9. Jakým způsobem se úroveň připravenosti technologie dokládá?

 • Žadatel si určí úroveň TRL ve studii proveditelnosti a popisu projektu, kterou může doložit přiložením podpůrných dokumentů. Splnění tohoto binárního kritéria posoudí interní hodnotitel. Co se týká Výzvy Elektromobilita, TRL bude vždy 9 a nemusí se dokládat žádné dokumenty.

Jak mám stanovit cílovou hodnotu u indikátorů povinných k naplnění?

 • Cílová hodnota u indikátoru povinného k naplnění bude vždy 1, nezávisle na počet pořizovaných technologií. Projekt se 3 elektromobily a 1 dobíjecí stanicí bude mít cílovou hodnotu indikátoru stále 1.

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení