Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

⚡ Dotace 2022

elektromobilita

! PROGRAM ZRUŠEN ! 

otevřen od 2/2022

Získejte až 40% dotaci na koupi elektromobilů a 45% dotaci na zpracování druhotných surovin. Dotační program Nízkouhlíkové technologie finančně podpoří podniky, které chtějí využít alternativní cesty k úspoře energie.

Kdo může dotaci získat

  • podniky všech velikostí,
  • projekt musí být realizován mimo území hl. m. Praha.

Na co se dotace vztahuje

  • pořízení elektromobilů,
  • pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily (pouze pro vlastní potřebu podniků),
  • pořízení akumulace energie vč. obnovitelných zdrojů energie,
  • v případě projektu zaměřeného na zpracování druhotných surovin pak na nákup strojů a zařízení, vybudování inženýrské sítě, na stavební náklady a projektovou dokumentaci.

Základní podmínky a cíle programu

Program Nízkouhlíkové technologie je určen firmám, které chtějí snížit své náklady a zároveň snížit negativní dopady svého podnikání na životní prostředí. S pomocí dotační podpory si mohou pořídit elektromobily a dobíjecí stanice, investovat v oblasti akumulace energií nebo zpracování druhotných surovin.

Splňujete požadavky žadatele?

  • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
  • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
  • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

Zdroj: prehleddotaci.cz