Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

⚡ EVSE tester – pomocník při provádění revizí EV dobíjecích stanic

Není snad v ČR revizního technika, který by neznal, nebo se nesetkal s univerzálními revizními přístroji EUROTEST od slovinské společnosti METREL. První přístroj nesoucí jméno Eurotest 61557 byl na český trh uveden právě před 20 lety a o jeho kvalitě a nadčasovosti svědčí to, že jeho výroba byla ukončena teprve koncem minulého roku. Současné moderní typy přístrojů Eurotest jsou vybaveny řadou funkcí umožňujících testovat nejen standardní elektrické instalace, ale lze je použít i v komplikovanějších situacích průmyslových elektrických sítí vybavených speciálními ochrannými prvky. K revizním přístrojům Eurotest lze pořídit celou řadu doplňujících příslušenství a adaptérů které značně rozšiřují možnosti jejich využití i na prověření elektrické bezpečnosti různých elektrických zařízení se specifickými vlastnostmi. Takovým zařízením jsou například dobíjecí stanice pro elektromobily (EVSE), jejichž kompletní revizi za použití měřicích postupů podle ČSN EN 33 2000–6 ed. 2 včetně funkčního testu podle ČSN EN IEC 61851–1 ed. 3 je možné provést za pomoci EVSE adaptéru A 1532 a eMobility Analyzátoru A 1632.

 

Obr. 1. EVSE Adaptér A 1532 pro testování dobíjecích stanic pro elektromobily
Obr. 1. EVSE Adaptér A 1532 pro testování dobíjecích stanic pro elektromobily (video)

 

Adaptér A 1532 (obr. 1) umožňuje testovat bezpečnostní a funkční prvky dobíjecích stanic pro elektromobily provozovaných v režimu 3 (mode 3), které jsou vybaveny dobíjecí zásuvkou typu 2 Mennekes (IEC 62196). Tyto zásuvky obsahují dva signální kontakty PP a CP, které indikují stav připojení elektromobilu k dobíjecí zásuvce a maximální proudovou zatížitelnost dobíjecího kabelu elektromobilu. Jestliže je kompatibilita podmínek dobíjení vyhodnocena jako vyhovující pro připojený elektromobil, je zahájeno dobíjení příslušným proudem. Správná funkce komunikace mezi stanicí a elektromobilem je tedy důležitá pro bezproblémové nabití připojeného vozidla.

EVSE adaptér po připojení ke kontrolované dobíjecí stanici simuluje elektromobil. Parametry signálních kontaktů PP a CP lze nastavit ovládacími prvky na adaptéru. Reakce EVSE na nastavení se kontroluje vizuálně a v seznamu kontrolních úkonů na dotykové obrazovce měřicího přístroje Eurotest XC nebo Eurotest XD se potvrzuje, zda stanice správně reaguje na nastavení adaptéru (obr. 2).

 

Obr. 2. Výsledky funkčního testu EVSE provedeného pomocí A 1532 a přístroje Eurotest XD
Obr. 2. Výsledky funkčního testu EVSE provedeného pomocí A 1532 a přístroje Eurotest XD

 

Ověření ochranných opatření se u EVSE potom kontroluje samotným měřicím přístrojem, například EurotestXC nebo EurotestXD (obr. 3) s tím, že přístroj je ke stanici připojen prostřednictvím EVSE adaptéru (obr. 4). Pro testování EVSE disponují přístroje EurotestXC a XD naprogramovanou autosekvencí, po jejímž spuštění proběhne test automaticky s tím, že obsluha postupuje podle pokynů přístroje zobrazovaných na displeji.

 

Obr. 3. Eurotest XC s A1532

Obr. 3. Eurotest XC s A1532

Obr. 4. Připojení adaptéru k přístroji Eurotest XC

Obr. 4. Připojení adaptéru k přístroji Eurotest XC

 

Postup při kontrole EVSE pomocí přístroje EurotestXC (XD) a adaptéru A 1532 lze shrnout do následujících kroků:

  1. Zjištění max. dobíjecího proudu EVSE z dokumentace a nastavení přepínače PP na odpovídající hodnotu.
  2. Funkční zkouška EVSE podle pokynů na displeji přístroje Eurotest XC nebo XD. Prověření stavů nabíjení pomocí přepínače CP a jejich správné indikace na stanici.
  3. Měřicí přístroj se přes adaptér připojí ke stanici a zahájí se autotest měření impedance poruchové smyčky.
  4. Provede se autotest ve stanici zabudovaného RCD.
  5. Provede se měření izolačního odporu mezi jednotlivými fázemi a PE.
  6. Z naměřených výsledků uložených do paměti přístroje se pomocí SW MES Manager PRO vypracuje revizní zpráva.

Příklad měření EVSE pomocí přístroje Eurotest XC za použití adaptéru A 1532 lze shlédnout ve videoklipu dostupném na www.illko.cz nebo https://www.youtube.com/user/ILLKOsro/

Ještě rozsáhlejšími možnostmi diagnostiky dobíjecích stanic disponuje eMobility Analyzátor A 1632 (obr. 5). Umožňuje testování stanic typu 2 i 3, tedy nejen samostatné nabíjecí stanice připojené do vyhrazeného okruhu elektroinstalace (mode 3, IEC 62955), ale i tzv. přenosné nabíječky (mode 2, IEC 62572), což je nabíjecí kabel vybavený řídicí a ochrannou elektronikou, který lze připojit do standardní zásuvky elektroinstalace. Doplňkovou funkcí eMobility Analyzátoru A 1632 je diagnostické monitorování komunikace mezi EVSE a simulovaným elektromobilem, umožňující komplexní analýzu případných závad stanice.

 

Obr. 5. EVSE analyzátor A 1632

Obr. 5. EVSE analyzátor A 1632 (video)

 

Doplňující příslušenství A 1532 a A 1632 spolu se speciálními funkcemi přístrojů Eurotest XC a Eurotest XD umožňují provádět kompletní revizi dobíjecích stanic pro elektromobily včetně funkčních testů. Významnou měrou k tomu přispívá i funkce automatického testu EVSE, která spolu s SW MES Manager PRO umožní vytvořit kompletní protokol o revizi stanice. Vzhledem k tomu, že oba měřicí přístroje mají možnost aktualizace firmware po internetu, mohou tyto funkce mít ve svém přístroji i majitelé revizních univerzálů Eurotest XC a XD se starším datem výroby.

Autorizovaným dovozcem produktů společnosti METREL do ČR je společnost ILLKO, s. r. o. Blansko, která zajišťuje technický a poradenský servis pro verze přístrojů určené pro český trh.

Zdroj: Odbornecasopisy.cz