Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

⚡ Instalace a konfigurace MID elektroměru

MID elektroměr je zařízení pro měření spotřeby energie, které umožňuje zaznamenávat spotřebu energie nabíjecího zařízení nebo konkrétní nabíječky v souladu se směrnicí o měřicích přístrojích (MID). Poskytuje tedy nabíjecím zařízením Wallbox přesnější způsob měření spotřeby energie.

1. Před spuštěním

Wallbox v současné době podporuje dva elektroměry s certifikací MID. Lze je zakoupit přímo v našem internetovém obchodě:

 • Třífázový elektroměr MID, třífázové instalace (< 65 A)
 • Jednofázový elektroměr MID, jednofázové instalace (< 100 A).

K provedení instalace doporučujeme použít kabel STP cat 5E.

Pro dokončení konfigurace elektroměru MID je třeba stáhnout aplikaci myWallbox a vytvořit si účet.

2. Podporované Wallboxy

Následující nabíječky jsou kompatibilní s měřením MID:

 • Commander 2,
 • Commander 2s,
 • Pulsar Plus,
 • Pulsar Max,
 • Copper SB.

3. Instalace MID elektroměru

Elektrické zapojení

MID elektroměr by měl být vždy umístěn za proudovými chrániči RCD a MCB na napájecím vedení nabíječky (měřič MID znázorněný jako pozice G na instalačním schématu níže).

MID-METER-INSTALLATION-SCHEMATIC

Instalace datové komunikace

Podle návrhu a omezení vaší nabíjecí infrastruktury si můžete zvolit jedno z následujících schémat INSTALACE DATOVÉ KOMUNIKACE:

 • Instalace sběrnicového vedení (Bus line): Instalace sběrnicového vedení se doporučuje, pokud jsou měřiče Power Boost (PB) a MID blízko sebe. Je možné vytvořit komunikační sběrnici pouze s jedním kabelem připojeným ke konektoru RS485.

 

2_Bus-line-1-300x123

 

 • Instalace dvou linek: Pokud jsou měřiče PB a MID od sebe fyzicky vzdáleny, můžete se rozhodnout pro dvě různá připojovací vedení. Obě budou začínat a připojovat se ke stejnému bodu na konektoru nabíječky RS485.

 

3_Two-lines-3-300x118

 

Níže budou samostatně popsány jak třífázové, tak jednofázové instalace.

A. Instalace třífázového MID elektroměru

Vezměte prosím na vědomí, že pro další pomoc můžete nahlédnout do instalační příručky, která je součástí vašeho modelu MID elektroměru.

Připojení nabíječky k elektroměru

 • Začněte připojením MID elektroměru k nabíječce pomocí doporučeného kabelu STP cat 5E.

Zapojení elektroměru

 • Poté zapojte silovou část k elektroměru. Připojte 3 fáze (pozice 1-2-3 pro vstupní napájení, 4-5-6 pro výstupní napájení).

 

4_Step_1_MID_CG_EM340_phases_connected-155x300

 

 • Zkontrolujte, zda jsou fázové vodiče správně umístěny a dotaženy. Na horní část šroubů nainstalujte izolační lištu.

DŮLEŽITÉ: Uvolněné a nedotažené šrouby mohou způsobit nebezpečí požáru!

 

5_Step_2_MID_CG_EM340_installing_screw_covers_for_insulation-155x300

 

 • Nainstalujte nulový vodič (v případě větších průřezů kabelu budete muset nulový vodič zmenšit, aby se vešel do svorkovnice elektroměru).

 

6_Step_3_MID_CG_EM340_installing_the_neuter-155x300

 

 • Komunikační kabel STP nainstalujte podle schématu.

POZNÁMKA: Pro komunikační linku mezi elektroměrem a Wallboxem doporučujeme použít kabel STP cat 5E nebo vyšší. Celková délka kabelu nesmí překročit 500 m.

 

7_Step_4_MID_CG_EM340_installing_the_communication_cable-230x300

 

DŮLEŽITÉ: NEPOUŽÍVEJTE jeden kroucený pár pro každé připojení - před samostatným připojením kabely rozviňte. K provedení smyčky mezi pozicemi 7 a 9 můžete použít odříznutý kabel.

 • Nakonec nainstalujte krytky kabelů a zajistěte instalaci. V případě potřeby zapečeťte krytky dodanými kabely podle místních předpisů.

 

8_Step_6_MID_CG_EM340_seal_the_cover-156x300

 

Zapojení nabíječky

 • Zapojte nabíječku podle pokynů v instalační příručce nabíječky.

Nastavení terminace RS485

Nabíječky Pulsar Plus, Commander 2 a Copper SB mají dvě různé možnosti připojení. Ten určený pro MID elektroměr a PowerBoost je označen jako "RS485":

 • Pro instalaci sběrnicové linky: umístěte přepínač RS485 nabíječky do polohy T. Pouze elektroměr POWER BOOST musí mít zapojenou odporovou smyčku.

 

2_Bus-line-1-300x123

 

 • Pro instalaci dvou linek: přepněte přepínač RS485 nabíječky do polohy NT a zapojte odporovou smyčku (můstek zakončovacího odporu) jak u MID elektroměru tak u PowerBoost elektroměru.

 

3_Two-lines-3-300x118

 

Aktivace MID elektroměru

Měřič MID je správně nainstalován. Nyní je třeba jej nakonfigurovat prostřednictvím aplikace myWallbox podle vysvětlení v příslušné části tohoto článku.

B. Instalace jednofázového elektroměru MID

Vezměte prosím na vědomí, že další nápovědu naleznete v instalační příručce, která je součástí vašeho modelu elektroměru.

Připojení nabíječky k elektroměru

 • Začněte připojením MID elektroměru k nabíječce pomocí doporučeného kabelu STP cat 5E.

Zapojení MID elektroměru

 • Nainstalujte MID elektroměr na lištu DIN.

 

11_EM112_Install_meter_on_DIN_rail-217x300

 

 • Nainstalujte fázový a nulový vodič.

 

12_EM112_install_phase_and_neuter-165x300

 

 • Zkontrolujte, zda jsou fázový a nulový vodič pevně uchyceny a dotáhnuty. Na horní část šroubů nainstalujte izolační desku.

DŮLEŽITÉ: Uvolněné nebo nedotažené šrouby mohou způsobit nebezpečí požáru!

 

13_EM112_step_3_installing_covers-165x300

 

Nainstalujte STP komunikační kabel podle schématu.

 

14_EM112_step_4_install_communication_cable-165x300

 

Nakonec nainstalujte krytky kabelů a zajistěte instalaci. V případě potřeby zapečeťte krytky dodanými kabely podle místních předpisů.

 

15_EM112_step_5_install_covers___seals-165x300

 

DŮLEŽITÉ: NEPOUŽÍVEJTE jeden kroucený pár pro každé připojení - před samostatným připojením kabely rozviňte. K provedení smyčky mezi pozicemi 3 a 5 můžete použít odříznutý kabel.

Zapojení nabíječky

 • Zapojte nabíječku podle pokynů v instalační příručce nabíječky.

Nastavení terminace RS485

 • Nabíječky Pulsar Plus, Commander 2 a Copper SB mají dvě různé možnosti připojení. Ten určený pro MID elektroměr a PowerBoost je označen jako "RS485":

Pro instalaci sběrnicové linky: umístěte přepínač RS485 nabíječky do polohy T. Pouze elektroměr POWER BOOST musí mít zapojenou odporovou smyčku.

 

2_Bus-line-1-300x123

 

 • Pro instalaci dvou linek: přepněte přepínač RS485 nabíječky do polohy NT a zapojte odporovou smyčku (můstek zakončovacího odporu) jak u MID elektroměru tak u PowerBoost elektroměru.

 

3_Two-lines-3-300x118

 

Aktivace MID elektroměru

Měřič MID je správně nainstalován. Nyní je třeba jej nakonfigurovat prostřednictvím aplikace myWallbox podle vysvětlení v příslušné části tohoto článku.

4. Konfigurace MID elektroměru prostřednictvím aplikace myWallbox

 1. Stáhněte si a otevřete aplikaci myWallbox.
 2. Přihlaste se do aplikace vyplněním přihlašovacích údajů nebo se zaregistrujte, pokud ještě nemáte účet.
 3. Propojte nabíječku se svým účtem.
 4. Abyste zajistili hladký průběh níže uvedených kroků, ujistěte se, že vaše nabíječka a aplikace myWallbox používají nejnovější dostupnou verzi (verzi aplikace můžete zkontrolovat v obchodě Play nebo App Store a verzi softwaru v části Poznámky k vydání).
 5. V seznamu vyberte svou nabíječku.
 6. Připojte se k nabíječce prostřednictvím Bluetooth.
 7. Přejděte do nabídky Nastavení.
 8. Přejděte na možnost Aktualizace.
 9. Klepněte na položku MID Meter.
 10. Povolte přepínacím tlačítkem.
 11. Zadejte sériové číslo svého MID elektroměru, musí být zadáno bez písmene na konci (SN najdete pod displayem MID elektroměru).

 

SN-MID-METER-1-300x282

 

 • Pokud SN neodpovídá, nebude povoleno jej nakonfigurovat.
 • Pokud SN odpovídá, pole nebude možné upravovat.
 • Pokud je MID elektroměr vyměněn, pole bude označeno červeně a bude možné jej upravovat.
 • Pokud se sériová čísla MID elektroměru a nabíječky neshodují, bude se zobrazovat stav MID "Povoleno - MID nenalezen".
 1. Zvolte mezi energií spotřebovanou za hodinu (kWh) nebo časem pro automatické zastavení nabíječky, pokud nedojde k obnovení MID komunikace.

Orientační hodnoty pro tuto konfiguraci:

 • Výchozí hodnota kWh: 1 kWh
 • Výchozí hodnota min: 1 min
 • Maximální hodnota kWh: 22 kWh
 • Maximální hodnota min: 60 min
 1. Uložte nastavení. MID elektroměr je správně nakonfigurován.

Správnou konfiguraci MID elektroměru si můžete ověřit na webovém portálu myWallbox. Pokud je správně nakonfigurován a váš wallbox je připojen k internetu, zobrazí se vedle názvu vaší nabíječky ikona MID měřiče.