Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

Evropská unie podpoří další výstavbu nabíjecích stanic v Česku

Dne 31. 8. 2020 vyhlašuje Ministerstvo dopravy pátou výzvu OPD v rámci dotačního programu na podporu infrastruktury pro alternativní paliva zaměřenou na vybudování tzv. doplňkové sítě dobíjecích stanic.

Nový výzva na podporu rozvoje doplňkové sítě  dobíjecích stanic pro elektromobily navazuje na předchozí výzvy, které jsou zaměřeny na podporu výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích stanic, vodíkových plnicích stanic a CNG, LNG plnicích stanic.

Nový výzva na podporu rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic pro elektromobily navazuje na předchozí výzvy, které jsou zaměřeny na podporu výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích stanic, vodíkových plnicích stanic a CNG, LNG plnicích stanic.
foto: Ministerstvo dopravy

 

Žádosti je možné předkládat do 30. listopadu 2020. Novinkou v této výzvě je možnost zařazení do projektů i dobíjecích stanic, které jsou kromě běžného dobíjecího bodu o výkonu do 22 kW vybaveny i rychlodobíjecím bodem s výkonem vyšším než 22 kW. Zároveň je v této souvislosti stanoven limit způsobilých výdajů na instalaci jedné dobíjecí stanice ve výši 300 000,-Kč.

O podporu v této výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří prokazatelně provozují ekonomickou činnost v oblastech: elektrické instalace, rozvod elektřiny, obchod s elektřinou nebo mají zkušenost s provozováním alespoň 10 veřejně přístupných dobíjecích stanic a kteří předloží projekt na vybudování dobíjecích stanic na území České republiky.

Rozsah projektu závisí zcela na uvážení žadatele. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 70 %. Hodnotícími kritérii jsou hospodárnost, připravenost a relevance projektu.

Na základě již schválených projektů v rámci předchozích výzev tohoto dotačního programu bude podpořena instalace 777 dobíjecích stanic. Cílem výzev OPD zaměřených na vybudování tzv. doplňkové sítě dobíjecích stanic je dosažení min. 800 dobíjecích stanic do konce roku 2023.

Celkem má Ministerstvo dopravy na program pro podporu infrastruktury pro alternativní paliva v rámci OPD vyčleněno 1,2 mld. korun. Financování plyne z evropských fondů.

Zdroj: tisková zpráva