Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

V Česku rapidně přibývá aut do zásuvky, jezdí jich tu už přes 7500

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., aktualizovalo ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Analýzu složení vozidlového parku v návaznosti na Národní akční plán čisté mobility (NAP ČM). Analyzována jsou jak plynová (CNG, LNG, LPG), tak bateriová elektrická (BEV), plug-in hybridní (PHEV) a vodíková vozidla (FCEV).

V České republice bylo k 30. 6. 2020 evidováno více než 8 mil. vozidel, z toho 75,4 % tvořila vozidla kategorie M1, 14,8 % kategorie L a 7,2 % N1. Z pohledu NAP ČM bylo nejvíce registrací evidováno u LPG vozidel (113 765), následovala CNG vozidla (27 785), 9 650 registrací pak připadalo ba BEV vozidla.

Aktuálně je v České republice registrováno přibližně 5,5 tisíce osobních BEV vozidel, v mezidobí (červenec-září) bylo dle SDA registrováno dalších 478 BEV vozidel. Dalších přibližně 2 tisíce vozidel připadá na plug-in hybridní osobní vozidla (dle dat SDA bylo v období 01/2017-09/2020 registrováno 1 927 PHEV vozidel).

Tabulka obsahuje počty vozidel dle kategorie a paliva k 30. 6. 2020.

TZ: V Česku jezdí 7,5 tisíce osobních elektrických vozidel (s externím dobíjením) 02

* reálný počet hybridů bude nepoměrně vyšší, v CRV jsou některá tato vozidla na evidenčních úřadech pravděpodobně zařazena v rámci benzín/nafta; totéž se může týkat také LPG vozidel (zejména starších)

„Součástí analýzy je také pohled na tzv. sekundární trh vozidel s alternativním pohonem,“ říká Mgr. Jan Bezděkovský, zmocněnec ministra dopravy pro čistou mobilitu a dodává: „Obecně lze říci, že čím více vozidel kategorie M1 je v registru evidováno, tím vyšší je zastoupení registrací starších vozidel. V případě LPG vozidel se starší vozidla na všech registracích podílela 46 %, u CNG 29 %, v případě BEV pak 22 %. Přibližně každé 5. registrované BEV vozidlo má rozdílný rok výroby a rokem poslední registrace. V letošním roce (k 30. 6. 2020) bylo 90 % registrací BEV vozidel tzv. prvních, 74 % u CNG vozidel a 26 % pak u LPG vozidel.“

Počet registrací BEV vozidel kategorie M1 s ohledem na rok výroby a evidenci poslední registrace

TZ: V Česku jezdí 7,5 tisíce osobních elektrických vozidel (s externím dobíjením) 03

 

Zajímavé srovnání přináší níže uvedený graf, který obsahuje vývoj počtu bateriových elektrických vozidel kategorie M1 dle roku výroby, resp. dle poslední registrace. Je zřejmé, že v období 2017-2020 je vždy evidováno více tzv. posledních registrací než počet bateriových elektrických vozidel v daném roce vyrobených. V uvedeném období tak dochází k přeregistracím starších vozidel – sekundární trh s bateriovými elektrickými vozidly. Nejvyšší podíl vozidel registrovaných v rámci tzv. sekundárního trhu byl evidován v roce 2019.

TZ: V Česku jezdí 7,5 tisíce osobních elektrických vozidel (s externím dobíjením) 04

Nové registrace leden-září 2020

Registrace nových osobních automobilů v období leden-září 2020:

 • 1 732 BEV vozidel (bateriové elektrické), meziročně +196 %
 • 1 176 PHEV vozidel (plug-in hybrid), meziročně +363 %
 • 969 CNG vozidel (stlačený zemní plyn), meziročně -29 %
 • 688 LPG vozidel (zkapalněný ropný plyn), meziročně +76 %

V období leden-září 2020 bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 148 319 nových osobních vozidel, což představovalo meziročně o 42 791 registrací méně, tj. -22 %. Z vozidel sledovaných v rámci Národního akčního plánu čisté mobility je v tomto roce největší zájem o automobily s externím dobíjením. Meziročně je registrováno také více LPG vozidel, 29% pokles je evidován u CNG vozidel. Září bylo pro registrace EV vozidel (BEV+PHEV) po lednu druhým nejúspěšnějším měsícem (pozn. v součtu registrováno 441 vozidel s externím dobíjením.

TZ: V Česku jezdí 7,5 tisíce osobních elektrických vozidel (s externím dobíjením) 05

 

„V uplynulých třech kvartálech bylo registrováno 2 908 osobních elektrických vozidel (EV s externím dobíjením), před rokem to bylo jen 844 těchto vozidel. Z uvedeného počtu bylo 1 732 bateriových elektrických (BEV; 60 %) a 1 176 plug-in hybridů (PHEV; 40 %),“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., a dodává: Celkem 25 automobilek letos registrovalo nová osobní EV vozidla, v měsíci září se nejnověji se na český trh zařadily automobilky Jeep (3 PHEV) a Mazda (5 BEV). Registrace plynových vozidel jsou v letošním roce ve srovnání s těmi elektrickými zastoupeny méně, celkem bylo registrováno 1657 vozidel, z toho 969 CNG a 688 LPG vozidel. V součtu (pozn. CNG+LPG) je registrovalo jen 7 automobilek. V tomto segmentu dominují Škoda a Dacia, které v součtu registrovaly 85 % všech plynových vozidel.

 

Prvních 18 registrací Volkswagen ID.3, 20x Škoda Octavia iV

Jak se potvrdilo v závěru loňského roku a v podstatě také v průběhu tohoto roku, český trh s EV vozidly rozpohybovala Škoda Auto. V září byly registrovány první plug-in hybridní verze Škoda Octavia iV (20x). Očekáváno bylo také zahájení dodávek bateriových elektrických vozidel Volkswagen ID.3, kterých bylo v září registrováno 18.

Celkem 6 automobilek registrovalo více než 100 vozidel s externím dobíjením. Automobilka Škoda v uplynulých 9 měsících registrovala celkem 1 296 osobních vozidel s externím dobíjením (707 BEV + 589 PHEV), podíl na všech registracích těchto vozidel tak činil 45 %. Celkem 328 registrací bateriových elektrických vozidel si připsala Tesla (11 %), 274 registrací (270 BEV + 4 PHEV) pak patřilo Hyundai (10 %). Následovaly BMW (177), Volvo (131), Renault (106), Volkswagen (93) a další.

 

Plynová vozidla: Škoda (CNG) a Dacia (LPG)

TZ: V Česku jezdí 7,5 tisíce osobních elektrických vozidel (s externím dobíjením) 06
Zdroj vstupních dat: SDA/Centrální registr vozidel, MD
Foto: CDV

 

Vozidla na stlačený zemní plyn si v roce 2020 připsala 969 registrací, meziročně o 29 % méně. Tři ze čtyř těchto vozidel byly Škody (78 %), následoval Seat (11 %) a Volkswagen (11 %). Z uvedeného je zřejmá naprostá dominance „koncernových“ vozidel.

Nová osobní vozidla na zkapalněný ropný plyn registrovaly jen 3 automobilky, 95 % z těchto vozidel registrovala Dacia (652), 23 vozidel Fiat a 13 Renault.

Ostatní vozidla: Převažují CNG vozidla

Registrace nových lehkých užitkových vozidel:

 • 297 CNG vozidel (stlačený zemní plyn); 158x Volkswagen, 127x Fiat, 12x Iveco
 • 26 BEV vozidel (bateriové elektrické); 11x Nissan, 9x Renault, 4x Volkswagen, 2x MAN
 • 1 PHEV vozidlo (plug-in hybrid); 1x Ford

Registrace nových nákladních vozidel:

 • 45 CNG vozidel (stlačený zemní plyn); 16x Scania, 7x Iveco, 5x Mercedes-Benz
 • 2 PHEV vozidla (plug-in hybrid); 2x Fuso

Registrace nových autobusů:

 • 171 CNG vozidel (stlačený zemní plyn); 85 Iveco Bus, 37x SOR, 19x Scania, 17x Solaris, 7x Iveco, 6x MAN
 • 5 BEV vozidel (bateriové elektrické); 5x SOR

Dokument Analýza složení vozidlového parku v návaznosti na Národní akční plán čisté mobility je zveřejněn zde: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Mobilita

 

Dále k tématu:

TZ: V Česku jezdí 7,5 tisíce osobních elektrických vozidel (s externím dobíjením) 07
TZ: V Česku jezdí 7,5 tisíce osobních elektrických vozidel (s externím dobíjením) 08
TZ: V Česku jezdí 7,5 tisíce osobních elektrických vozidel (s externím dobíjením) 09
TZ: V Česku jezdí 7,5 tisíce osobních elektrických vozidel (s externím dobíjením) 10
TZ: V Česku jezdí 7,5 tisíce osobních elektrických vozidel (s externím dobíjením) 11
TZ: V Česku jezdí 7,5 tisíce osobních elektrických vozidel (s externím dobíjením) 12