Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

⚡ Návod k obsluze: go-e Charger Gemini & Gemini flex

Nabíječku go-e Charger Gemini vám nedávno nainstaloval elektrikář nebo jste si ji nainstalovali sami a chcete ji uvést do provozu.

V tomto příspěvku na blogu vám vysvětlíme, jak novou nabíječku go-e Charger uvést do provozu a jak ji provozovat.

 

1. Začněte nabíjet svůj elektromobil

Jakmile byla vaše nabíječka go-e Charger Gemini připojena elektrikářem nebo jste připojili nabíječku go-e Charger Gemini flex do červené zásuvky CEE nebo do jiné vhodné zásuvky pomocí originálního adaptéru go-e, nabíjecí stanice - ať už Gemini nebo Gemini flex - provede v rámci prvního spuštění autotest. LED diody se rozsvítí duhovými barvami.

Nabíječka je pak připravena k provozu již po krátké době, přibližně po 5 sekundách.

 

go_e_charger_starts_operating_after_five_seconds_880b66739d

 

Pokud nyní spustíte proces nabíjení, automaticky se spustí s nabíjecím výkonem požadovaným vozem. Stisknutím tlačítka však můžete nabíjecí proud změnit. Stačí krátce stisknout tlačítko na nabíječce go-e Charger a počet LED diod se odpovídajícím způsobem změní.

Jedna LED dioda znamená jeden ampér. LED diody tedy indikují, jakou úroveň nabíjení jste zvolili. Pokud se například rozsvítí 16 LED diod, znamená to 16 ampérů, což zase znamená, že můžete svůj elektromobil nabíjet výkonem až 11 kW, alespoň pokud je váš vůz schopen tento proud přijmout.

 

go_e_charger_leds_ampere_d2a95eb8df

Poznámka: Úrovně nabíjení jsou řazeny vzestupně. Pokud se tedy chcete vrátit například z 10 ampérů na 6 ampérů, stačí stisknout tlačítko, dokud nedosáhnete 6 LED diod, tj. opět 6 ampérů.

 

Dále vezměte nabíjecí kabel typu 2.

Jeden konec kabelu zapojte do zásuvky typu 2 nabíječky a druhý konec do zásuvky elektromobilu. Ujistěte se, že je zástrčka kabelu typu 2 zasunuta až do zásuvky typu 2 nabíječky.

Po několika okamžicích se spustí proces nabíjení.

2. Proces nabíjení

Jakmile se proces nabíjení spustí a vozidlo se začne nabíjet, uvidíte, že se kontrolky LED na nabíječce go-e Charger otáčejí ve směru hodinových ručiček. Tím je signalizováno, že probíhá nabíjení.

LED diody se nyní otáčejí v podobě nabíjecích ocásků.

Počet "ocásků" odpovídá počtu připojených fází. Jeden otáčející se ocásek tedy znamená 1-fázové nabíjení (230 V). 3 rotující ocásky znamenají 3fázové nabíjení (400 V).

Rychlost otáčení a délka chvostů udává velikost nabíjecího proudu.

LED diody jako vizuální ukazatel chyb

LED diody nejen signalizují, že se vaše e-auto nabíjí, ale mohou také pomoci při řešení problémů, protože vizuálně indikují i chyby. Například pokud se vyskytne problém s připojením nebo s procesem nabíjení.

Pokud se například LED diody vůbec nerozsvítí navzdory připojení k napájení, znamená to, že může být problém s pojistkou připojovacího kabelu. V takovém případě byste měli zkontrolovat pojistku proti přetížení připojení (zobrazit pojistku proti přetížení). Pokud nefunguje, není pravděpodobně správně nainstalována napájecí přípojka.

Více informací o různých stavových indikátorech LED a jejich významu najdete v návodu k obsluze.

Podívejme se na 1-2 nastavení v aplikaci go-e Charger, která by vám mohla pomoci při nabíjení vašeho elektromobilu.

3. Nastavení aplikace go-e

Aplikace go-e vám poskytuje užitečné informace o aktuálním procesu nabíjení.

Nabíjecí procesy můžete přizpůsobit svým osobním požadavkům a následně prostřednictvím aplikace změnit nabíjecí proud, nebo chcete-li, také změnit fáze, například z třífázové na jednofázovou, abyste přizpůsobili nabíjecí výkon výrobě vašeho fotovoltaického systému.

Pokud chcete nastavit konkrétní časové okno pro nabíjení, můžete to snadno provést například prostřednictvím aplikace go-e.

Více informací o konfiguraci aplikace najdete zde.

Nyní se krátce podíváme na to, jak můžete proces nabíjení ukončit.

4. Ukončení nabíjení

Jakmile je proces nabíjení dokončen, kontrolky LED se rozsvítí zeleně.

 

go_e_charger_green_led_lights_76d794ef20

 

Nabíjecí kabel tak můžete odemknout a odpojit od vozu, zavěsit jej zpět na zeď nebo si jej vzít s sebou, opět zavřít zásuvku na elektromobilu a odjet.

Z důvodu ochrany proti krádeži zůstává kabel po dokončení nabíjení uzamčen v zásuvce nabíječky typu 2 ve výchozím nastavení, dokud není odpojen od vozidla. Toto nastavení však můžete v aplikaci upravit podle svých potřeb.

Předčasné ukončení nabíjení
Pokud chcete nabíjení předčasně přerušit, není to problém. Proces nabíjení lze přerušit buď přímo ve vozidle, nebo v aplikaci go-e.

Pokud proces nabíjení ukončíte přímo ve vozidle, jednoduše použijte funkci "uvolnění kabelu" v autě.

Všimněte si však, že předčasné ukončení procesu nabíjení funguje v závislosti na výrobci vozu odlišně. Například u vozu Tesla je nutné proces nabíjení přerušit ve vozidle prostřednictvím nastavení na displeji.

 

tesla_stop_charging_491e63c490

 

U vozu Renault ZOE lze proces nabíjení přerušit tlačítkem na dálkovém ovladači.

Pokud chcete proces nabíjení předčasně přerušit prostřednictvím aplikace, stačí kliknout na velké kulaté tlačítko v horní části aplikace na kartě "Nabíjení".

 

To je vše!