Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

⚡ Příručka k aplikaci go-e Charger: Funkce a nastavení

Zakoupili jste nedávno nabíječku go-e a chcete změnit některá základní nastavení?

Nebo byste rádi zjistili, které funkce máte v aplikaci k dispozici pro ještě pohodlnější nabíjení?

Pak jste na správném místě! Přesně to vám vysvětlím v tomto příspěvku na blogu.

1. Stažení aplikace go-e Charger

Aplikaci si můžete stáhnout zde:

2. Integrace nabíječky go-e Charger do aplikace

Než začneme, měli byste vědět, že abyste mohli aplikaci používat, musíte nejprve integrovat svou nabíječku go-e Charger do aplikace.

3. Aplikace go-e Charger: První přehled

Prvním krokem je otevření aplikace go-e Charger. Automaticky se ocitnete na úvodní obrazovce na kartě "Nabíjení".

Uprostřed (ve velkém kruhu) můžete na první pohled vidět, zda se váš vůz nabíjí, nebo ne, a s kolika kilowatty se nabíjí. Kliknutím na tento kruh nabíjení spustíte nebo zastavíte.

 

 

Pod kruhem se zobrazí tři kulaté ikony pro režim, napájení a plánované nabíjení.

Po kliknutí na "Mode" se zobrazí následující tři režimy:

  • Režim ECO
  • Režim plánovaného nabíjení
  • Flexibilní sazby elektrické energie

Symbol: Režim ECO

"Režim ECO" znamená co nejlevnější nabíjení pomocí flexibilních sazeb elektřiny, jako je například aWATTar. Zde se však režim pouze aktivuje nebo deaktivuje. Nastavení režimu najdete na kartě "Nastavení" pod položkou "ECO režim".

Symbol: Plánované nabíjení

Režim plánovaného nabíjení" znamená, že můžete určit množství energie, které se má nabít do příští plánované jízdy. Tento režim lze také kombinovat s flexibilními tarify elektrické energie, takže můžete nabíjet co nejlevněji. Zde se však režim pouze aktivuje nebo deaktivuje. Nastavení režimu najdete na kartě "Nastavení" v části "Režim plánovaného nabíjení".

Symbol: Pružné tarify elektřiny

"Flexibilní tarify elektřiny" vycházejí z cen elektřiny na burze. Zde můžete například zvolit svou zemi a aWATTar jako poskytovatele elektřiny. go-e neustále rozšiřuje nabídku tarifů elektřiny.

Pod uvedenými třemi symboly se zobrazují také další informace, a to:

  • Stav
  • Energie
  • Informace

Status

Stav zobrazuje aktuální stav nabíječky go-e Charger, tj. zda je připravena k nabíjení, zda se může nabíjet nebo zda je proces nabíjení dokončen.

Pokud by se vyskytly nějaké chyby, zobrazily by se zde také chybové zprávy.

Energie

V části Energy (Energie) vidíte, jakou nabíjecí energií se váš vůz aktuálně nabíjí, kolik energie již bylo během tohoto nabíjecího procesu nabito v kilowatthodinách a celkový stav měřiče nabíječky go-e Charger.

Spotřeba na uživatele

Kliknutím na "Consumption per user" (Spotřeba na uživatele) si můžete prohlédnout přehled spotřeby jednotlivých uživatelů, kterých můžete vytvořit maximálně 10. Pokud někdo aktivuje vaši nabíječku go-e Charger s naprogramovaným čipem RFID, jeho účet se "zatíží".

Pokud je vaše nabíječka go-e Charger připojena k našemu cloudu, můžete si tento přehled také stáhnout kliknutím na "Download" a získat tak komplexní informace o jednotlivých procesech nabíjení.

Informace

A pod položkou "Informace" si můžete prohlédnout informace o připojení a také o nabíjení. Můžete například zkontrolovat napětí, nabíjecí proud a nabíjecí kapacitu jednotlivých fází.

4. Aplikace go-e Charger: Hlavní nastavení

Pokud nyní kliknete na níže uvedené "Settings" (Nastavení), zobrazí se četné možnosti nastavení.

Jako je například úroveň proudu.

Nastavení: Aktuální úroveň

Zde můžete zkontrolovat nebo změnit 5 úrovní, které se přepínají přímo na nabíječce go-e stisknutím tlačítka. Můžete se tedy sami rozhodnout, kolik ampérů, jakou úroveň chcete, a můžete si to sami nastavit stisknutím tlačítka před nabíjením a bez aplikace. 

Poznámka: Tlačítko funguje pouze před zahájením nabíjení. Během nabíjení je tlačítko deaktivováno.

Nezapomeňte kliknout na ikonu uložení v pravém horním rohu, aby se změny také uložily. To platí pro všechna nastavení v aplikaci.

Nastavení: Limit pro kilowatthodinu

Zde můžete zadat, kolik kilowatthodin chcete ve vozidle nabíjet. Nabíječka go-e Charger přeruší nabíjení po dosažení nastavené hodnoty.

Vzhledem k tomu, že protokol typu 2 nepřenáší během nabíjení střídavým proudem stav baterie vozidla do wallboxu, umožňuje tato funkce přesto nabíjet vozidlo na přibližně 80 % nabití baterie.

Funkce je užitečná také v případě, že bydlíte na horách, protože lze nabíjet i během rekuperace při sjezdu do údolí.

Nastavení: Eco režim

Režim Eco, o kterém jsem se již zmínil na začátku, zná předem ceny nastaveného tarifu elektrické energie. V tomto nastavení můžete určit, pod jakou cenovou hranicí má nabíječka nabíjet. Pokud je cena vyšší než tato, nebude nabíjet ani ona.

Nastavení: Plánované nabíjení

V části "plánované nabíjení" můžete, jak již bylo zmíněno, zadat množství energie, které se má nabít do příští plánované cesty. Pokud u svého vozidla nastavíte spotřebu na 100 km, bude tato hodnota zohledněna také na úvodní obrazovce aplikace v záložce "Nabíjení".

Určete množství nabíjení, např. 20 kWh, a zde jednoduše nastavte čas, kdy má být zadané množství energie plně nabito.

Nezapomeňte kliknout na tlačítko "Uložit".

Nabíječka poté krátce spustí proces nabíjení, aby zkontrolovala maximální rychlost nabíjení, a vypočítá, kdy musí být nabíjení zahájeno, aby bylo připraveno ve vámi zvoleném čase.

Nastavení: Car

V nastavení "Car" (Auto) můžete nastavit některá specifická nastavení pro automobil, která umožňují plynulé inteligentní nabíjení. Pokud vyberete vůz, který je zde již uložen, ostatní nastavení se automaticky upraví.

Nastavení: Časovač nabíjení

Zde můžete nastavit časy, kdy má být nabíjení povoleno nebo zakázáno.

Nabíjení se spustí pouze tehdy, když ostatní funkce, jako je kontrola přístupu a flexibilní tarify elektřiny, nabíjení povolí. Proces nabíjení se ukončí až po uplynutí jedné minuty od nastaveného času.

Mějte však na paměti, že pro tento režim musí být čas uložen v nastavení času v aplikaci.

Na první kartě můžete provést nastavení pro jeden pracovní den a na dalších dvou kartách pro víkend.

Nastavení: Řízení zátěže

Pokud máte několik nabíječek go-e Chargers, měli byste používat správu zátěže, abyste zabránili přetížení připojení k napájení. Zde můžete například zadat, že dvě současně nabíjené nabíječky go-e Chargers by neměly k nabíjení využívat více než 20 kW celkem.

Generování ID skupiny pro správu zátěže

Zde můžete snadno aktivovat nebo deaktivovat funkci řízení zátěže.

Aby vaše nabíječky go-e Chargers také věděly, se kterými dalšími nabíječkami go-e Chargers si mají vyměňovat informace, je nutné je zařadit do stejné skupiny. Pro první nabíječku go-e Charger stačí kliknout na "Generate group ID" (Vygenerovat ID skupiny), které se pak automaticky vygeneruje pro první nabíječku. Vygenerované ID skupiny si nyní raději zkopírujte nebo zapište, protože ho budete muset zadat i pro další nabíječky go-e Chargers.

Nastavení maximálního celkového proudu

Zde můžete zadat maximální celkový proud, který má být k dispozici vašim nabíječkám go-e Chargers. To závisí na množství elektřiny, které může vaše připojení poskytovat.

Mějte však na paměti, že byste neměli nastavovat příliš vysokou hodnotu, protože byste měli brát v úvahu i ostatní spotřebiče elektřiny v budově.

Když vaše nabíječky mezi sebou komunikují a rozdělují si dostupný nabíjecí proud, odkazují se na tuto hodnotu. Ujistěte se, že tato hodnota je stejná pro všechny nabíječky go-e připojené k tomuto portu.

Nastavení priorit

Pokud chcete nastavit prioritu nabíjení pro nabíječky go-e Chargers, můžete tak učinit zde. Můžete tak určit, která nabíječka má nabíjet maximálním nabíjecím proudem a která má nabíjet nebo čekat pomaleji.

Jednička je mimochodem nejvyšší priorita.

Pokud chcete nabíjecí proud spravedlivě rozdělit, jednoduše dejte všem nabíječkám go-e Chargers stejnou prioritu.

Maximální proud v nouzovém režimu

Toto nastavení je důležité, protože řízení zátěže nabíječek go-e Chargers probíhá prostřednictvím našeho cloudu. Abyste se dostali do cloudu, potřebují samozřejmě vaše nabíječky go-e Chargers aktivní internetové připojení.

Pokud internetové připojení náhle vypadne, vaše nabíječky go-e Chargers již nebudou schopny vzájemně komunikovat. Nouzový režim přeruší nabíjení ve výchozím nastavení [hodnota = 0] a také neumožní žádné nové nabíjení.

Pokud chcete, aby vaše nabíječky go-e Chargers přesto pokračovaly v nabíjení, můžete zde nastavit nabíjecí proud, při kterém se mohou nabíjet i během výpadku připojení.

Mějte na paměti, že pro zahájení nabíjení je třeba alespoň 6 A na každou nabíječku go-e Charger. Dbejte bezpodmínečně na to, aby součet tohoto nastavení pro všechny nabíječky go-e Chargers nepřekročil dříve nastavený "Celkový proud".

Nyní se podívejme na několik dalších nastavení, abyste si nabíječku go-e Charger co nejvíce přizpůsobili svým osobním potřebám.

5. Další nastavení aplikace

Změna názvu zařízení go-e Chargers

Pokud chcete, můžete v aplikaci změnit název nabíječky go-e Charger.

Změna jasu LED diod nabíječky go-e Charger

Můžete také upravit jas LED diod na nabíječce go-e Charger. Pokud jsou pro vás LED diody příliš jasné, jednoduše snižte jejich jas. Pokud chcete LED diody po 10 sekundách v pohotovostním režimu vypnout, můžete tak učinit zde.

Změna barvy LED diod nabíječky go-e Charger

V nastavení "Barvy LED" můžete upravit barvy v závislosti na stavu. Pokud chcete, aby se proces nabíjení zobrazoval žlutě, klikněte na "Charging" a nastavte odpovídající barvu.

Nastavení času

V některých případech může být nutné nastavit čas. Například pokud potřebujete nabíječku restartovat nebo došlo k výpadku proudu. Nastavení času můžete provést zde.

Správa přístupu k nabíječce go-e pomocí čipů RFID

Další nastavení, které stojí za zmínku, je správa přístupu.

Pokud chcete ke spuštění nabíjení vyžadovat ověření pomocí čipu RFID nebo aplikace, můžete to zvolit zde. Výchozí nastavení je "Otevřeno". To znamená, že ke spuštění nabíjení není vyžadováno žádné ověření.

Pokud montujete nabíječku mimo budovu, pravděpodobně nechcete, aby na vaší nabíječce nabíjely jiné osoby. Dodávaný čip RFID je již naprogramován. Téměř jakýkoli čip RFID si můžete naprogramovat také sami.