Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

⚡ Nastavení nabíječky go-e prostřednictvím aplikace

Chtěli byste nastavit nabíječku go-e tak, abyste mohli měnit některá základní nastavení a používat komfortní funkce, ale nevíte přesně jak?

Žádný problém.

V tomto příspěvku na blogu vás provedeme nastavením krok za krokem.

Stáhněte si aplikaci go-e Charger

K nastavení nabíječky go-e Charger potřebujete aplikaci go-e Charger.

Stáhnout si ji můžete zde:

Nastavení nabíječky go-e Charger prostřednictvím aplikace

Začněme nastavením nabíječky go-e Charger.

Upozornění: V závislosti na operačním systému se mohou vyskytnout drobné rozdíly. U některých verzí systému Android a iOS může být například nutné deaktivovat mobilní data.

 

 

Krok 1: Přidání nabíječky go-e do aplikace

Nejprve otevřete aplikaci go-e a přidejte do ní nabíječku go-e Charger stisknutím symbolu "+" vpravo nahoře.

Nyní se zobrazí dvě možnosti.

Buď můžete provést nastavení pro novou nabíječku go-e Charger, tj. pro nabíječku, která ještě nebyla "naučena", nebo můžete přidat již nastavenou nabíječku go-e Charger.

Již nastavenou nabíječku go-e Charger obvykle přidáváte, pokud jste například omylem odstranili nabíječku ze seznamu nebo pokud chcete přidat nabíječku například k druhému smartphonu člena rodiny.

V obou případech musíte přijmout níže uvedené podmínky.

Po kliknutí na úvodní nastavení musíte nyní nastavit nabíječku go-e Charger prostřednictvím hotspotu. Za tímto účelem buď naskenujte QR kód na dodané resetovací kartě pro automatické připojení, nebo se k nabíječce go-e Charger připojte ručně v nastavení Wi-Fi svého mobilního zařízení pomocí hesla hotspotu z resetovací karty.

Jakmile tak učiníte, budete vyzváni k připojení k síti go-e Charger. Po potvrzení se vrátíte na obrazovku nastavení hotspotu.

Jakmile se na obrazovce zobrazí nápis "Next" (obvykle se zobrazí až po několika sekundách), znamená to, že jste připojeni k interní síti Wi-Fi nabíječky.

Klepněte na tlačítko "Next" (Další).

Pokud nemůžete kliknout na tlačítko "Další", může to být způsobeno tím, že se mobilní telefon nepřipojil k hotspotu nabíječky. Přejděte do nastavení Wi-Fi mobilního telefonu a zkontrolujte připojení.

Pokud nejste připojeni, bude možná nutné vypnout mobilní data a případně se odpojit od jiné sítě Wi-Fi.

Poté zadejte název Wi-Fi, tj. SSID, nebo jednoduše vyberte příslušnou Wi-Fi, pokud se zobrazí.

Poté zadejte heslo sítě Wi-Fi.

Jakmile je připojení navázáno, zobrazí se domácí síť s modrým zaškrtnutím. Klepněte na tlačítko "Další".

Krok 2: Zadejte heslo

Ve druhém kroku budete muset zadat vámi zvolené heslo, které budete později opět potřebovat jako token. Poté klikněte na tlačítko "Další".

Nyní je nastavení nabíječky go-e Charger prostřednictvím hotspotu dokončeno.

Krok 3: Připojení nabíječky go-e Charger ke cloudu

V dalším kroku můžete připojit nabíječku ke cloudu, abyste mohli nabíječku ovládat na dálku nebo z ní vyčítat data.

Za tímto účelem odpojte hotspot go-e a případně také domácí síť, aby byl smartphone připojen pouze k mobilní síti. Nezapomeňte předtím aktivovat mobilní data.

Nyní se v horní části obrazovky zobrazí informace, že aplikace není připojena k nabíječce go-e Charger.

Chcete integrovat nabíječku go-e Charger do jiného telefonu?

Znovu klikněte na symbol "+" vpravo nahoře, potvrďte podmínky a klikněte na "Add already set up go-e Charger".

V posledním kroku musíte zadat šestimístné sériové číslo s dříve zvoleným heslem a kliknout na "Připojit".

To je vše.

Nyní je nastavení dokončeno a vy můžete k nabíječce přistupovat odkudkoli a ovládat ji prostřednictvím cloudu.