Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

⚡ Instalace go-e Controller: Jak na to

Řídicí jednotku go-e Controller musí instalovat kvalifikovaný elektrikář, protože instalace musí být provedena v souladu s platnými místními, regionálními a národními předpisy.

Řídicí jednotka go-e Controller se dodává se stručnou příručkou, kterou je třeba si před instalací přečíst. Kromě toho na našich webových stránkách naleznete kompletní návod k instalaci a obsluze a také datový list regulátoru. Obojí je rovněž nutné si před instalací přečíst.

Začněme základní instalací.

 

Instalace řadiče go-e v 8 krocích

Jako místo instalace doporučujeme rozvaděč elektrické instalace, který nabízí prostor alespoň pro čtyři divize řídicí jednotky go-e Controller a trochu místa pro novou pojistku.

Alternativně je také možné nainstalovat go-e Controller do nového rozváděče pro povrchovou / zapuštěnou montáž vedle něj a položit tam připojovací kabely pro měření napětí a proudový transformátor.

Krok 1:

Použijte pět pravidel elektrické bezpečnosti, abyste se ujistili, že není přítomno žádné napětí.

 

smart_charging_1da642dd92_1

 

Krok 2:

Řídicí jednotku go-e Controller namontujte na lištu DIN. Pokud chcete, můžete jej otočit o 180°. Otočení není problém, protože displej lze také otočit.

Krok 3:

V dalším kroku připojte řídicí jednotku go-e Controller k jednofázovému nebo třífázovému napájení.

Řídicí jednotka go-e Controller nevyžaduje téměř žádný příkon, a proto ji lze připojit i k pojistce s dalším spotřebičem, například elektrickou troubou. Pokud to není možné, musíte nainstalovat novou pojistku. Nezapomeňte při tom dodržet místní instalační normy. Nyní zasuňte vodiče do připojovací svorky go-e Controller a upevněte je šroubovákem. Musíte také připojit nulový vodič a ochranný vodič.

 

insert_conductors_f9b121b86f

 

Krok 4:

Pro třífázové připojení zapojte zástrčky tří proudových transformátorů do určených vstupů pro měření proudu. Například u snímačů jedna až tři. Při jednofázovém připojení stačí použít pouze jeden proudový transformátor.

 

plug_in_jack_plugs_01ae7f147b

 

Krok 5:

Poté připojte proudové transformátory.

 

attach_transformers_061e19aa92

 

Pro optimalizaci přebytku fotovoltaických panelů potřebujete dostatek senzorů pro měření výkonu ze sítě nebo do sítě. Nejjednodušší je měřit přímo na přípojce k síti. Je však také možné měřit například odděleně zátěžovou větev a FV střídač; regulátor to může sčítat nebo odečítat.

Ve většině případů lze měřit přímo na přípojce sítě; to je nejjednodušší způsob. Zde je třeba použít tři proudové transformátory. Nejjednodušší je připojit fázi 1 k čidlu 1, fázi 2 k čidlu 2 a fázi 3 k čidlu 3.
Dvě šipky na proudovém transformátoru musí směřovat k proudu. Při připojení k elektrické síti, které říkáme "síť", by šipka měla směřovat od sítě směrem k domu.

V případě solárního měniče nebo střídavé baterie by šipka měla směřovat od měniče nebo baterie k rozvodné desce.

Při měření jiných zátěží, například kotle, by šipka měla směřovat ve směru zátěže.

Pokud není možné z důvodu omezeného prostoru připevnit aktuální senzory se šipkou směřující v uvedeném směru, lze senzory prostřednictvím nabídky ovladače go-e Controller nebo aplikace go-e App také otočit. Tímto způsobem lze měření průtoku proudu obrátit a naměřit správné hodnoty.

Podívejme se, jak můžete k řídicí jednotce go-e Controller připojit fotovoltaický systém, bateriové úložiště nebo jiné elektrické zátěže.

Krok 6:

Po provedení přímého měření na přípojce k síti můžete použít zbývajících 3 až 5 proudových transformátorů k měření proudových toků různých zařízení nebo skupin spotřebičů ve vašem domě.

Pokud chcete měřit a vizualizovat výrobu z fotovoltaiky, musíte vždy měřit proud pomocí čidla na jedné fázi střídače AC-PV.

Připomínáme: Optimalizace fotovoltaiky je možná i bez přímého měření výroby střídačem. U střídače však můžete pomocí čidla dodatečně zjistit, kolik elektřiny celkově vyrobí.

Pokud máte systém bateriového úložiště, který je třeba zohlednit při optimalizaci spotřeby energie, použijte k měření jedné fáze bateriového úložiště proudový transformátor. Buďte opatrní, protože to je možné pouze u střídavých bateriových úložišť.

Proudové transformátory můžete použít také k měření spotřeby jednotlivých okruhů, jako je osvětlení, kotel, klimatizace, sauna nebo tepelné čerpadlo.

Nyní zapojte konektor jack proudového transformátoru do jednoho z dosud volných vstupů pro měření proudu, které jsou označeny "Sensor".

 

instering_additional_jack_plugs_a04a86d475

 

Připněte proudový transformátor na jednu fázi zařízení nebo obvodu, jehož proudové toky chcete měřit. U třífázových zařízení, která mají stejný výkon ve všech fázích, obvykle stačí měřit pouze jednu fázi. To je například případ střídavého měniče.

Znovu upozorňujeme, že obě šipky na proudovém transformátoru musí ukazovat správný směr proudu.

Bohužel není možné připnout proudový transformátor na více fází současně, i když například u elektrické trouby by to byl dobrý nápad.

Připomínáme: Pokud není možné kvůli nedostatku místa nainstalovat proudový transformátor se šipkami směřujícími správným směrem, můžete čidlo opět otočit. Jak to provést, uvidíte později.

Krok 7:

Připojte anténu WLAN a/nebo kabel LAN nebo Ethernet k řídicí jednotce go-e Controller, v závislosti na možnostech připojení.

Pro optimální příjem vyveďte plochý kabel antény WLAN ven z rozváděče, abyste tam přilepili hlavovou část.

 

flachkabel_wlan_antenne_768751e94f

 

Krok 8:

Po instalaci všech potřebných proudových transformátorů můžete obnovit napájení.

Řídicí jednotka go-e se nyní zapne a je připravena k provozu po spuštění systému.

Je pravděpodobné, že na displeji se budou stále zobrazovat nesprávné naměřené hodnoty; je třeba ještě přiřadit správnou fázi a kategorii k čidlům.

Počáteční konfigurace řídicí jednotky go-e Controller

Pro počáteční konfiguraci si můžete vybrat ze dvou způsobů:

  • Uvedení do provozu a ovládání prostřednictvím displeje řídicí jednotky
  • Nastavení prostřednictvím aplikace go-e

Pokud jste již nainstalovali jednu nebo více nabíječek go-e, budou po dokončení konfigurace automaticky rozpoznány aplikací go-e Controller. Je důležité, aby řídicí jednotka go-e Controller byla ve stejné síti jako nabíječky go-e Chargers.

Při použití opakovačů WLAN je důležité mít na paměti, že rozšiřují vaši domácí síť a nevytvářejí novou síť s jinou IP adresou. Nejlépe to funguje s opakovači stejné značky, jako je váš přístupový bod nebo směrovač WLAN.

Mimochodem: Počet nabíječek go-e, které můžete připojit k ovladači go-e, je neomezený.