Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

⚡ Loxone a Wallbox

Ovládání nabíjecí stanice elektromobilu.

ÚVOD

S funkčním blokem Wallbox můžete ovládat a ve vizualizaci zobrazit nabíjecí stanici vašeho elektrického vozidla. Je možné použít vstupy na funkčním bloku, nebo komunikovat po síti (Jestliže to zařízení umožňuje.)

Následující nabíjecí stanice jsou implementovány jako periférie v Loxone Config:

 

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Nejprve je nutné do Loxone Configu vložit funkční blok Wallbox.

vložení funkčního bloku Wallbox

Dále přiřaďte nabíjecí stanici k funkčnímu bloku. To provedete ve vlastnostech bloku.

prirazeni nabijeci stanice

Nabíjecí stanice se ve vysouvacím seznamu zobrazí pouze tehdy, pokud jste ji již přidali do programu a je vidět ve stromové struktuře periférií.

wallbox v seznamu periferii

Podporované nabíjecí stanice komunikují s Miniserverem prostřednictvím lokální sítě (LAN) a přijímají takto všechny nezbytné informace, např. zda je vozidlo zrovna připojeno k nabíjecí stanici.

Ve vlastnostech nabíjecí stanice Wallbox můžete nastavit maximální nabíjecí proud.

zmena nabijeciho proudu

Vzhledem k tomu, že veškerá komunikace probíhá na pozadí, je programování velmi snadné.

Pokud je tedy nabíjecí stanice připojena do lokální počítačové sítě, na funkčním bloku Wallbox se používají pouze vstupy (Ie) – spouštění/přerušení nabíjení, (All) – analogový vstup pro omezení nabíjení [kW] a vstup reset (R).

Proces nabíjení začne, pokud je vozidlo připojeno k nabíjecí stanici a je aktivnívstup (Ie).

proces nabíjení

Zda je vozidlo připojeno a zda nabíjení probíhá, zjistíte z výstupů:

  • (Q1) – nabíjení probíhá, pokud je výstup aktivní
  • (Q2) – vozidlo připojeno, pokud je výstup aktivní

 

Další vstupy se nepoužívají, neboť všechny další potřebné informace jsou přijímány prostřednictvím lokální sítě z nabíjecí stanice.

PROFILY

Díky Keba Wallbox je možné zaznamenávat statistiky k různým profilům. Toto je velmi praktické, pokud máte např. 2 elektromobily a chcete k nim mít oddělené statistiky. Pokud nechcete narušovat stávající statistiky hlavního uživatele, je možné zvolit pro druhý účet název „Host“ a ostatní elektromobily nabíjet na něj.

Profily lze přepínat pomocí vizualizace anebo vstupu (Ip).

profily pro různá auta Keba Wallbox Loxone Miniserver

JINÉ NABÍJECÍ STANICE

Do systému Loxone lze integrovat i nabíjecí stanici, která není schopna komunikace po síti. Pokud takovouto nabíjecí stanici chcete použít, zkontrolujte, zda ve vlastnostech funkčního bloku není přiřazena žádná podporovaná stanice.

Prirazeni nabijeci stanice - neprirazeno

Vstup (Ie) použijte k povolení či přerušení nabíjení a na vstup (Ic) přiveďte informaci, zda je automobil připojen k nabíjecí stanici.
Váš automobil bude nabíjen, pokud bude připojen k nabíjecí stanici a současně bude aktivovaný vstup (Ie).
Zda je vozidlo připojeno a zda nabíjení probíhá zjistíte z výstupů:

  • (Q1) – nabíjení probíhá, pokud je výstup aktivní
  • (Q2) – vozidlo připojeno, pokud je výstup aktivní

Na vstupu (All) můžete nastavit omezení nabíjecího výkonu [kW].

Zakladni zapojeni - nepodporovana nabijeci stanice

Ostatní vstupy slouží jíž pouze pro vizualizaci.

  • (X2) – analogový vstup aktuálního nabíjecího výkonu
  • (Ale) – analogový vstup energie

Aktivací resetu (R) vynulujete hodnoty čítačů energie, jejichž hodnoty jsou dostupné na výstupech (AQc) a (AQc1/2).

VÝSTUPY

(Q1) Nabíjení aktivní
(Q2) Vozidlo připojeno
(AQp) Aktuální nabíjecí výkon [kW]
(AQc) Spotřeba aktuálního nabíjení [kWh]
(AQc1) Spotřeba celkově pro profil 1
(AQc2)  Spotřeba celkově pro profil 2
(AQl) Omezení nabíjení [kW] – závislé na nastavení, popřípadě na použitém nabíjecím kabelu.
(E) Chybový kód

 

Zdroj: Loxone.com