Položky označené "Skladem" expedujeme:
- objednáno do 10:00 ve stejný den
- objednáno po 10:00 následující den

⚡ Instalace Wallbox Loxone Air

Wallbox Air

Loxone Wallbox je nabíjecí stanice pro elektromobily, která umožňuje dynamické nabíjení od 1,38 kW do 11 kW.

Pomocí robustního rozhraní Air je zařízení integrováno do systému Loxone a poskytuje veškerou volnost pro správu energie. Pro záznam elektrické energie lze na integrovanou DIN lištu snadno namontovat elektroměr a připojit jej k rozhraní Modbus v zařízení. Namontujte produkty jako NFC Code Touch, Touch Pure Flex,... pro nastavení režimu nabíjení nebo provedení jiného ovládání.

 


Montáž

Připevněte montážní rám ve svislé poloze podle obrázku na čtyřech místech přišroubováním k pevnému povrchu. Šrouby a upevňovací materiál zvolte v závislosti na povrchu:

Poté vložte Wallbox do horní části montážního rámu a dole jej utáhněte dvěma dodanými šrouby:

Poté se připojí síťové napájení:

Pokud je použit zásuvný modul, může být napájen přes 24V výstup:

Volitelně lze připojit a nainstalovat měřič spotřeby energie:

Poté se nasadí průhledný přední panel. Pokud se používá, musí být připojovací vodiče pro zásuvný modul vyvedeny otvorem na přední straně. Průhledný čelní panel se upevní pomocí 6 přiložených šroubů:

U volitelného zásuvného modulu se jeho montážní rám nejprve přišroubuje k přednímu panelu, poté se modul připojí a vloží do rámu:

Nakonec se nasadí ozdobný kryt a na okrajích se zacvakne:

Poté se zapne síťové napětí a Wallbox je připraven ke spárování.

 


Zprovoznění

Poté postupujte podle postupu párování

 


LED Status

Stavová LED Popis

Zařízení je v režimu párování a je připraveno ke spárování.

Zařízení bylo právě spárováno nebo restartováno a je nyní online.
Zobrazuje se pouze jednou.

Zařízení nemůže navázat spojení s Miniserverem prostřednictvím bezdrátového rozhraní Air nebo již není spárováno.

Zařízení bylo vybráno v Loxone Config a identifikuje se.

V pohotovostním režimu nebo při nabíjení nedošlo k žádným incidentům.
Pokud se kontrolka LED vůbec nerozsvítí, zařízení není napájeno.

Nabíjení zahájeno.
Zobrazí se pouze na 30 s.

Nabíjení pozastaveno.
Zobrazí se pouze na 30 s.

Chyba při nabíjení.

Aktory

Krátký popis Jednotky
API Connector Text

 
Vstupy pro diagnostiku

 

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Online status Wallbox Air Digital 0/1
Systémová teplota °
Chybný proud Digital 0/1
Charging error Hlásí chybu při nabíjení. - 0/1
Fault current Hlásí nesprávný proud. - -

 
Vlastnosti

 

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Monitorovat Online status Pokud je tato možnost vybrána, budete v případě, že zařízení již není k dispozici nebo přejde do režimu offline, informováni prostřednictvím Stavu systému nebo Maileru. -
Sériové číslo Sériové číslo Air zařízení -
Typ zařízení Typ Air zařízení -

 
Dokumenty

Datasheet Wallbox 11kW 16A Air